maandag 12 maart 2018

Steun de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk'

Vrijdag 9 maart 2018 is actiegroep Stoppestenophetwerk.nu de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk' gestart. Uit berichtgeving blijkt dat slachtoffers van intimidatie op het werk nogal eens dubbel de dupe worden, of zoals blijkt uit geluiden die ons bereiken soms zelfs drie dubbel de dupe worden. Dit o.a. omdat werkgevers soms hun zorgplicht in dit soort situaties niet nakomen. Deze petitie wil dat slachtoffers van (seksuele) intimidatie en/of pesten op het werk niet verpieteren, maar weer reïntegreren.

U kunt via deze URL deze petitie tekenen:
Petitie: Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk

Beschrijving: Veel slachtoffers van (seksuele) intimidatie en pesten op het werk, worden of gedwongen overgeplaatst, of verliezen hun baan en/of verliezen hun gezondheid. Deze petitie bepleit een verbetering van de reïntegratie van deze slachtoffers.

Aan: Tweede Kamer

Wij: Ondertekenaars van deze petitie

Constateren:
- Uit cijfers TNO blijkt dat er >1,2 miljoen werknemers te maken hebben met pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie op het werk.
- Veel van deze slachtoffers negatieve consequenties ondervinden.
- De europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk 2007 vermeld: Indien nodig zal bijstand en steun voor herintegratie verleend worden aan het slachtoffer.
- Veel werkgevers hun zorgplicht niet nakomen in deze.

Verzoeken: De Tweede Kamer om te onderzoeken hoe de reïntegratie van slachtoffers (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie op het werk verbeterd kan worden in Nederland.


=========================================================

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

donderdag 18 januari 2018

Werkgevers gebruiken de Wet Verbetering Poortwachter geregeld NIET om situaties van pesten op het werk (intimidatie op het werk) op te lossen, maar om andere dingen mee te doen (slachtoffer de dupe).


18 januari 2018 mail verstuurd

===================================================

Aan Bart van Kent
       Gijs van Dijk
       Nevin Özütok
       Rens Raemakers

CC ....................

Van Gerrit Hartholt actiegroep Stoppestenophetwerk.nu

Geachte meneer van Kent, meneer van Dijk, meneer Raemakers en mevrouw Özütok, n.a.v. het TK AO Arbeidsomstandigheden en Handhaving van 29/11/2017 en de publiciteit rond een geval van pesten op het werk bij Rijkswaterstaat het volgende.

Uit het verhaal van een slachtoffer blijkt (voorzichtig geformuleerd) dat de leidinggevende in dat geval niet adequaat optrad en het slachtoffer van de pesterijen in de stress joeg. Om vervolgens de boel te traineren. Gevolg: verlenging stressvolle periode voor het slachtoffer (met alle risico's van dien) en belemmering reïntegratie. Dit overkomt veel meer slachtoffers van pesten op het werk / intimidatie op het werk.

Een slachtoffer van intimidatie op het werk in de stress jagen (bijvoorbeeld via de Wet Verbetering Poortwachter), is iets anders dan TNO adviseert en dat is 'Bied steun aan de gepeste'.

De doelstellingen van de Wet Verbetering Poortwachter zijn een succesvolle en liefst vlotte reïntegratie, de in het (bijgaande) artikel beschreven situatie is een voorbeeld van een situatie waarin het slachtoffer van intimidatie op het werk wel wil reïntegreren, maar de werkgever reïntegratie bewust en/of onderbewust belemmerd en daarbij gebruik maakt van het machtsverschil wat er is, en in bepaalde situaties gebruik maakt van de kwetsbaarheid van het slachtoffer van intimidatie. Dat belemmeren van de reïntegratie van een slachtoffer van intimidatie op het werk, is volgens actiegroep Stoppestenophetwerk.nu strijdig met de doelstellingen van de Wet Verbetering Poortwachter en kan uitgelegd worden als pesten van het slachtoffer van intimidatie op het werk. Ons inziens dient de Wet Verbetering Poortwachter zodanig gewijzigd te worden, dat werkgevers op zijn minst gestimuleerd worden om situaties van intimidatie op het werk (de werkvloer) adequaat aan te pakken, i.p.v. het slachtoffer (de slachtoffers) nog meer in de stress te jagen. Hoe dit te doen is de vraag, hierbij dient ons inziens niet alles tot in detail dicht geregeld te worden, zoals nu veelal het geval is.

Het komt geregeld voor dat het UWV er weet van heeft dat slachtoffers van intimidatie belemmerd worden in hun reïntegratie door de handelwijze van hun werkgever (zeker als de diverse rapportages conform de Wet Verbetering Poortwachter worden opgesteld en opgestuurd en daarin correct melding gemaakt van de situatie waarin het slachtoffer van intimidatie zich bevindt), desondanks gaat het UWV niet over tot actie, wel roept het UWV vanaf een afstandje 'papier hier' (papierwinkel Wet Verbetering Poortwachter), om 2 jaar lang vanaf een afstandje toe te kijken hoe een slachtoffer van intimidatie op het werk niet reïntegreert maar "verpietert" door de (vele) stress. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij het UWV slachtoffers van intimidatie op het werk terugduwde in ziekmakende situaties, onder de argumentatie een arbeidsconflict mag niet via de ziektewet worden uitgevochten. (Je zult maar gevraagd hebben om een veilige werkvloer, en je krijgt te maken met een werkgever die die situatie niet adequaat oplost, maar over gaat tot traineren en/of intimideren van het slachtoffer.)

Tweede Kamer Algemeen Overleg 29 november 2017 over Arbeidsomstandigheden en Handhaving
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2017/12/tweede-kamer-algemeen-overleg-29.html

TNO Monitor Arbeid: Wegwijzer Pesten voor leidinggevenden tip 5: Bied steun aan de gepeste
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/09/tips-tno-monitor-arbeid-voor-werkgevers.html

TNO Monitor Arbeid heeft een Wegwijzer Pesten gemaakt, die Wegwijzer pesten is een document dat door het ministerie van SZW officieel ingezet wordt als middel om pesten op het werk te voorkomen en aan te pakken.

Andere voorbeelden van waarin werkgevers de Wet Verbetering Poortwachter hebben gebruikt om een slachtoffer van intimidatie op het werk niet adequaat te reïntegreren zijn:

Karin Pril
Politie duwt kritische agenten ziektewet in
https://twitter.com/eenvandaag/status/905848441292632064
Politie duwt kritische agenten ziektewet in
https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/424037-politie-duwt-kritische-agenten-ziektewet-in

Gerrit Hartholt
Gepest op de werkvloer gepest door de werkgever en "gepest" door het UWV
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/persbericht-gepest-op-de-werkvloer.html

Victor van Wulfen
Defensie verzon medisch consult klokkenluider
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/defensie-verzon-medisch-consult-klokkenluider/

Er zijn er nog veel meer.

Reactie van een VVD Tweede Kamerlid:
dat is heel naar, maar het is echt de zorg van werkgever met werknemer om pesten op het werk op te lossen, niet van het UWV.
https://twitter.com/AnoushkaSW/status/829955683537842176

Opmerkingen:
- Als het blijkbaar de zorg van de werkgever is om intimidatie op het werk op te lossen, maar die werkgever doet dat niet, wie grijpt er dan in? (Het UWV grijpt niet in, de Inspectie-SZW grijpt niet in.)
- Het is toch vreemd als de overheid er weet van heeft dat een slachtoffer van intimidatie op het werk niet kan reïntegreren door handelwijze werkgever, dat de overheid dan op haar handen blijft zitten of nog erger het slachtoffer terugduwt in een ziekmakende situatie?

Over het onderwerp 'stop pesten op het werk' / 'stop intimidatie op het werk' valt nog meer te melden.

Tot nadere toelichting is actiegroep Stoppestenophetwerk.nu gaarne bereidt.

Meneer van Kent, meneer van Dijk, meneer Raemakers en mevrouw Özütok het beste.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
........................................
www.stoppestenophetwerk.nu

P.S.1 Enkele andere artikelen over wat er zoal gebeurd in de markt voor ziekteverzuim:
- Financiële prikkel bij ingehuurde arbodiensten zet herstel patiënten onder druk
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/financiele-prikkel-bij-ingehuurde-arbodiensten-zet-herstel-patienten-onder-druk~a4514287/
- Ongezonde strijd rond het ziekbed van de werknemer
https://www.volkskrant.nl/4514331?_sp=b83725a9-54a6-4c9c-86ec-7e043ffff94a.1515744942411
- Miljoenensanctie voor politie wegens slechte omgang met zieke werknemers
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/miljoenensanctie-voor-politie-wegens-slechte-omgang-met-zieke-werknemers/

P.S.2 Webinar over pesten op het werk, met daarin (aan het eind) een aantal gestelde vragen:
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/12/webinar-pesten-op-de-werkvloer-de-or-en.html

P.S.3 Lakse baas op antipestcursus sturen niet voldoende bij pesten op het werk
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/09/lakse-baas-op-antipestcursus-sturen.html

P.S.4 Petitie Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht aangeboden aan de Tweede Kamer
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/dinsdag-10-november-2015-is-door.html

===================================================

Dit bericht is geupdate 26 februari 2018

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

maandag 1 januari 2018

Een veilig 2018 ook voor slachtoffers pesten op het werk / werkvloer

Mark Rutte wenst alle Nederlanders een veilig 2018, een hele nette en terechte nieuwjaarswens. De vraag is of hij ook de vele slachtoffers van pesten, intimidatie en discriminatie op het werk in Nederland in 2018 een veilig nieuwjaar wenst?

Rutte wenst Nederland een veilig 2018


1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geintimdeerd.
Dat zijn 1,2 miljoen mensen.

URL naar een kort filmpje over pesten op het werk:

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

zaterdag 30 december 2017

Tweede Kamer Algemeen Overleg 29 november 2017 over Arbeidsomstandigheden en Handhaving

Op woensdag 29 november 2017 vondt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over Arbeidsomstandigheden en Handhaving plaats, tijdens dat TK AO werd er o.a. over het onderwerp pesten op het werk geplaatst.

Herziene Convocatie algemeen overleg Arbeidsomstandigheden / Handhaving - 29 november 2017 - 10.00-13.00 uur (agendapunt toegevoegd):
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D32631&did=2017D32631

Verslag van het algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over Arbeidsomstandigheden - Handhaving:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2017Z11104&did=2017D35548

Terugkijken van dit TK AO lukt (tot nu toe) niet:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/arbeidsomstandigheden-handhaving

Door omstandigheden was niemand van actiegroep Stop pesten op het werk .nu aanwezig tijdens dit TK AO over Arbeidsomstandigheden en Handhaving.

In ieder geval de Tweede Kamerleden Bart van Kent SP, Gijs van Dijk PvdA, Rens Raemakers D66 en Nevin Özütok GL zeiden iets over pesten op het werk / intimidatie op het werk.

Navolgend een selectie van de teksten (in het verslag) die over pesten op het werk dan wel de Inspectie-SZW gaan (handhaving).

Bart van Kent SP

SP en PvdA kwamen tijdens dit AO met 10 voorstellen:

Dan het achtste voorstel: het aanpakken van pesten en seksuele intimidatie, een groot probleem op de werkvloer. Er is al een campagne geweest van het Ministerie van Sociale Zaken. Dit was vooral een
voorlichtingscampagne, maar volgens mij hebben werkgevers ook de wettelijke taak om dit soort beleid te voeren. Is de Staatssecretaris bereid om er veel strenger op toe te zien dat bedrijven die taak ook oppakken?

Gijs van Dijk PvdA

We weten dat tilgewicht, nachtwerk en pesten op het werk zaken van alledag zijn, die we vanuit de Tweede Kamer ten goede kunnen beïnvloeden. Wij wachten graag de beantwoording af. Ik ben ook zeer benieuwd naar de reactie van de coalitiepartijen hierop.

Rens Raemakers D66

Er zijn een aantal onderwerpen die wat moeilijk te vatten zijn door een inspectie, door toezicht. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan pesten op het werk. Dat is een van de tien punten die de Partij van de
Arbeid en de SP vandaag aandragen. Dat vind ik een goed punt, dus ik vraag me af hoe we de rol van de inspectie specifiek bij pesten kunnen verstevigen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan preventieve maatregelen en het toetsen daarop.

Wybren van Haga VVD

Het overgrote deel van de werkgevers investeert in een veilige werkomgeving voor de werknemers. Maar, zoals gezegd, er zijn altijd werkgevers die moedwillig de wet en de regelgeving ontduiken. Die moeten natuurlijk hard worden aangepakt, zoals de VVD altijd vindt.

Voorzitter, ik rond af. Iedereen zal het met de VVD eens zijn dat iedereen een veilige, gezonde en eerlijke werkomgeving verdient. Nederland is gelukkig een van de landen waar dat over het algemeen heel erg goed
gaat. De meeste mensen en bedrijven leven de regels namelijk goed na. En terecht. Waar het mis gaat, moeten we direct ingrijpen om onveilige werkomgevingen waar regels niet worden nageleefd of werknemers niet
worden beschermd of misschien zelfs uitgebuit, te voorkomen en waar nodig te bestrijden. De regels die hiertoe worden ingevoerd, moeten de werkgevers treffen die de regels overtreden en niet de werkgevers die alles juist goed proberen te doen.

Nevin Özütok GL

Veel vrouwen krijgen te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer. 18% van alle Nederlandse vrouwen is weleens lastig gevallen op het werk. Ik vind het heel erg goed dat FNV hier een onderzoek naar doet en ik kijk uit naar de resultaten daarvan. Zijn er bij de inspectie meer klachten binnengekomen sinds de #MeToo-beweging? Heeft de inspectie voldoende capaciteit om hier goed op te kunnen controleren?

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD)

- Ik kijk ernaar uit om op een heel intensieve en constructieve manier open met u te discussiëren over zaken betreffende eerlijk, gezond en veilig werk voor alle werkenden in Nederland, want dat is wat ons allemaal drijft.

- Mensen willen tot hun pensioen gezond, veilig en duurzaam kunnen werken en iedereen moet dat ook onder goede omstandigheden kunnen doen. Werk mag op korte of lange termijn niet leiden tot gezondheidsschade. Dat zou niet goed zijn voor de werknemers, maar ook niet voor de productiviteit en continuïteit van bedrijven en daarmee de BV Nederland.

- De verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden ligt primair bij werkgevers, maar ook werknemers, opdrachtgevers, producenten en fabrikanten hebben hierin een verantwoordelijkheid. De
overheid schept de kaders. Zij is in verbinding met vele partijen om werkgevers en werknemers bewust te maken, te informeren en te stimuleren om vooral in te zetten op «preventie», welk woord hier
vanmorgen al vaker is gevallen. Daarnaast handhaaft de overheid ook. Die handhaving vind ik erg belangrijk, want die is ook van belang voor het draagvlak voor onze sociale voorzieningen en voor een eerlijke arbeidsmarkt.

- Op een aantal punten kan ik nu al ingaan, maar vanwege de omvang is dat niet op alle punten mogelijk.

- In mijn inleidend betoog heb ik aangegeven dat bedrijven en werkenden zelf verantwoordelijk zijn voor gezond, veilig en eerlijk werk. Dat is de basis van ons systeem in Nederland. De Inspectie SZW pakt ernstige misstanden en notoire overtreders aan en draagt daarmee bij aan de bescherming van kwetsbare groepen. Zij doet dat risicogericht met een programmatische aanpak en met een breed interventiepallet. Per
programma en risico inventariseert ze welke interventie het grootste maatschappelijke effect bereikt, bijvoorbeeld voorlichting, checklists, inspecties, herinspecties, nalevingcommunicaties, samenwerking met branches, druk zetten op ketens of, ultimo, strafrechtelijke onderzoeken. De inspectie zoekt hierbij de samenwerking met andere partijen, zoals andere toezichthouders, werknemers en brancheorganisaties.

- Het regeerakkoord onderstreept het belang van handhaving door onder andere te investeren in de handhavingsketen van de inspectie.

- De vraag van vele partijen was hoe die extra middelen daadwerkelijk gaan bijdragen aan een eerlijke arbeidsmarkt en aan gezond en veilig werken. Dat gaan we doen door overeenkomstig het framework de middelen in te zetten op de volgende doelen: arbeidsomstandigheden, het herstellen van de balans tussen ongevalsonderzoek en risicogerichte actieve programmering.

Nevin Özütok GL

Een heel korte vraag. Psychosociale arbeidsbelasting is de grootste oorzaak van werkgerelateerd verzuim. Daarnaast is er steeds meer fysieke arbeid waardoor stress op de werkvloer toeneemt, met als gevolg een burn-out. Ik zie daarbij een duidelijke rol weggelegd voor de Arbeidsinspectie. Ik heb de Staatssecretaris daar helaas niet over gehoord. Hoe ziet
zij dat?

Rens  Raemakers D66

De Staatssecretaris heeft uitgebreid stilgestaan bij een aantal aspecten rondom de inspectie. Ik vond het een heel heldere toelichting. Ik had nog een vraag gesteld over pesten op het werk. Dat element kwam vandaag
ook vaker terug. Is het mogelijk om bij iets als pesten ook de inspectie een vernieuwende rol te geven?

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD)

Dat klopt, voorzitter. Er is inderdaad een vraag gesteld over pesten op het werk. Overigens is er ook een vraag over seksuele intimidatie op het werk langsgekomen. Laat helder zijn dat de werkgever verantwoordelijk is voor goede omstandigheden en een veilige werkcultuur. De werkgever moet op basis van de risico-inventarisatie beleid opstellen om psychosociale arbeidsbelasting, zoals we dit bij elkaar noemen, tegen te gaan. Ook
seksuele intimidatie wordt, net als pesten, gezien als een oorzaak van psychosociale arbeidsbelasting. De Inspectie SZW houdt toezicht op het tegengaan van zowel seksuele intimidatie als pesten en op de maatregelen die de werkgever daartoe neemt. De Inspectie SZW wijst de werkgevers op risico’s maar ook op beschikbare tools. Zij voert inspecties uit op basis van risicoanalyse en reactief op basis van signalen. En ook in 2018 zal het hier om herinspecties gaan. Dus daar zitten we actief bovenop. Als een organisatie de wettelijke voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden niet naleeft en problemen in redelijk overleg niet kunnen worden opgelost, kan hierover een klacht bij de inspectie worden ingediend. Op een klacht van een ondernemingsraad of een vakbond volgt altijd een onderzoek. Mijn beleid bestaat ook uit het stimuleren en het faciliteren van werkgevers, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten hierover.

============================================================

Aangezien het een hele lap tekst was om door te lezen, is er een kansje dat we iets over het hoofd gezien hebben.

============================================================

Commentaar: Leuk en aardig dat de Regering en de Tweede Kamer meer geld voor de Inspectie-SZW bestemmen, als het gaat om het adequaat aanpakken van pesten op het werk, is (iets) meer geld voor de Inspectie-SZW niet voldoende. Daarbij komt dat de Inspectie-SZW geen individuele gevallen van pesten op het werk helpt, maar toetst op beleid. Zie verder op deze website (dit blog) de artikelen 'Beter goede baas dan zwak beleid' en 'Gij zult niet treiteren'.

============================================================

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

zondag 17 december 2017

Cartoon over pesten op het werk (humor)
Cartoon over pesten op het werk (humor).
Deze cartoon maakt o.a. duidelijk dat pesten op het werk op heel veel verschillende manieren kan, en dat leidinggevenden en collega's kunnen ingrijpen.

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

dinsdag 20 december 2016

Webinar Pesten op de Werkvloer: De OR en de preventiemedewerker aan zet! (terugkijken)

Op donderdag 15 december 2016 werd het webinar 'Pesten op de Werkvloer: De OR en de preventiemedewerker aan zet!' gehouden, georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Via een link op de volgende pagina kan dat webinar worden teruggekeken:
http://gezondenveiligwerkt.nl/webinar-pesten-op-de-werkvloer

Experts Seth van den Bossche (TNO) en Alie Kuiper (Bezemer Kuiper & Schubad) geven u in dit webinar inzicht in de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van de problematiek. U krijgt handvatten mee waar u als OR of  preventiemedewerker in de praktijk mee aan de slag kunt. Natuurlijk is er tijdens het webinar volop gelegenheid om vragen te stellen.


Printscreen webpagina webinar Pesten op de werkvloer

Dit webinar vond plaats in voorbereiding op een speciale conferentie die wordt georganiseerd voor OR-leden en preventiemedewerkers in maart 2017. Tijdens deze conferentie wordt o.a. een ‘Roadmap voor de OR’ gepresenteerd met daarin praktische tips voor ondernemingsraden.


Printscreen van de vragen die gesteld zijn tijdens de Q&A.

De initiatiefnemer van actiegroep Stoppestenophetwerk.nu heeft 3 vragen gesteld tijdens dat webinar, alle 3 de vragen zijn beantwoord. De antwoorden zijn mondeling gegeven aan het eind van het webinar.

- Vraag 1: Wat als een werkgever ondanks aanwezigheid vertrouwenspersonen etcetera een werknemer wegpest? Waar kan een slachtoffer hulp vinden en krijgen? (Toelichting: menig slachtoffer van pesten op het werk komt in zulke situaties in een reïntegratiemoeras en soms een juridisch moeras terecht.)

- Vraag 2: Stel een werkgever heeft de "papierwinkel" in deze niet voor elkaar, maar treedt wel adequaat op tegen pesten op het werk. Loopt zo'n werkgever desondanks risico op een boete van de Inspectie-SZW?

- Vraag 3: Wanneer wel mediation inzetten bij pesten op het werk en wanneer niet?

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

Schriftelijke vragen van VVD, PvdA en CDA n.a.v. de beleidsbrief 'Integrale aanpak pesten' + antwoorden minister Asscher.

Tijdens het Schriftelijk overleg AO TK arbeidsomstandigheden van 14 december 2016 hebben VVD, PvdA en CDA vragen gesteld. Hierbij de vragen en de antwoorden.

Schriftelijk overleg (v.s.o.) AO arbeidsomstandigheden 14 december 2016:
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A05185

Beleidsbrief 'Integrale aanpak pesten':
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/27/kamerbrief-integrale-aanpak-pesten

Persbericht 'Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/persbericht-lakse-bazen-op.html


Inbreng schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden 14 dec 2016 pag 1


Inbreng schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden 14 dec 2016 pag 2


Inbreng schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden 14 dec 2016 pag 3


Inbreng schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden 14 dec 2016 pag 4

=========================================================

Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de volgende brieven van de regering:

Onder andere deze brief:
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 25 september 2016  over De Integrale aanpak pesten (25883-279);

Hierbij de vragen die gesteld zijn n.a.v. de beleidsbrief 'Integrale aanpak pesten'.
Alle vragen (dus ook de andere vragen) zijn te vinden via het document (4 pagina's) die in deze webpagina is geplakt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de punten die staan geagendeerd voor het overleg inzake Arbeidsomstandigheden op 14 december 2016 (2016A05185).

Net als de minister hechten de leden van de VVD-fractie waarde aan veilig, gezond en eerlijk werk. De leden van de VVD-fractie zijn het met het standpunt van de minister eens dat het van belang is om te benadrukken dat de naleving van wet- en regelgeving in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van werknemers en werkgevers. Het kabinet gaat uit van vertrouwen en geeft ruimte aan werknemers en werkgevers om daarover met elkaar afspraken te maken. De leden van de VVD-fractie zijn het hiermee eens. Daar waar werkgevers de regels bewust aan hun laars lappen en geen enkele zorg voor het veilig en gezond werken tonen, dient de Inspectie SZW wat de leden van de VVD-fractie betreft hard op te treden. Is de minister het met de leden van de VVD-fractie eens dat de huidige wetgeving hier voldoende mogelijkheden toe biedt?
De minister geeft daarnaast aan dat er wel grenzen zijn aan de capaciteit van het toezicht door de Inspectie SZW. Tijdens de begrotingsbehandeling van SZW hebben de leden van de VVD-fractie dan ook samen met de leden van de PvdA-fractie een motie ingediend om de capaciteit van de Inspectie SZW structureel uit te breiden. De leden van de VVD-fractie zouden graag vernemen hoe gemeten wordt of de Inspectie SZW al dan niet efficiënt werkt. Naar de mening van de leden van de VVD-fractie dient de Inspectie SZW zo veel mogelijk risicogestuurd te werk te gaan. In welke mate is dit het geval?

<knip>

Één op de zes werknemers heeft last van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Pesten leidt tot verminderde productiviteit en extra verzuim met financiële gevolgen. Is de minister het met de leden van de VVD-fractie eens dat de aanpak van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), zoals pesten is, primair de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is? De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat er, ondanks dat pesten nergens thuishoort en al helemaal niet op de werkvloer, geen reden is voor extra regelgeving en al helemaal geen reden tot het opnemen van pesten in het Wetboek van Strafrecht. Daar waar sprake is van belediging, bedreiging, belaging, mishandeling, afpersing, dwang of discriminatie kan het Wetboek van Strafrecht nu immers al aanknopingspunten bieden tot strafrechtelijke vervolging. Voor het overige ligt het wat de leden van de VVD-fractie betreft met name bij werkgevers en werknemers om pesten te voorkomen. De rol van de overheid is daarbij niet meer dan stimulerend en informerend.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie

De leden van de PvdA-fractie hebben enkele vragen en opmerkingen voor de regering over de stukken die geagendeerd staan voor het schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden.

<knip>

Onlangs is besloten om dit najaar de campagne tegen pesten op het werk door te zetten.
De leden van de PvdA-fractie zijn erg benieuwd naar de effecten van deze voorlichtingscampagne. Kan de minister daar nader inzicht in verschaffen? In welke mate passen de getroffen maatregelen binnen de Europese Kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk, uit 2017? Is zero-tolerancebeleid in de aanpak van pesten op het werk, een geschikt middel? Om een extra impuls te geven aan de aanpak van de oorzaken van PSA komt er in 2017 een actieteam. Is er een mogelijkheid dat dit actieteam naast bedrijven en organisaties, ook slachtoffers gaat ondersteunen bij de aanpak van pesten?

Toevoeging: waarschijnlijk wordt bedoeld deze Europese kaderovereenkomst uit 2007:
https://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Framework%20Agreement%20on%20Harassment%20&%20Violence%20-NL.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie

Pesten op het werk heeft een grote impact op werknemers en kan zelfs leiden tot ziekte/burnout. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Werknemers moeten zich veilig kunnen voelen op het werk. De aanpak van pesten is primair de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, maar dat laat onverlet dat ook de overheid een taak heeft in het bestrijden hiervan. Het is dan ook positief dat de minister pesten op het werk wil gaan aanpakken, zoals verwoord in de beleidsbrief “integrale aanpak pesten”. Hierbij hebben de leden van de CDA-fractie nog een aantal vragen:
Biedt de huidige Arbowet naar het oordeel van de minister voldoende handvatten om pesten op het werk tegen te gaan?  Zo nee, overweegt de minister dan voorstellen te doen om de Arbowet aan te passen? In hoeverre wordt er uitvoering gegeven aan de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007?
Uit de quickscan die is gehouden blijkt dat niet alle werknemers momenteel bij iemand terecht kunnen wanneer zij geen expliciete klacht hebben, maar zich wel onveilig en ongemakkelijk voelen bij ongewenst gedrag van de leidinggevende. Tevens blijkt dat de kwaliteit van de vertrouwenspersonen verbeterd kan worden. De minister geeft aan dat hij in overleg met sociale partners zal bezien of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen nodig zijn om te bevorderen dat werknemers toegang hebben tot een laagdrempelige voorziening. Waar denkt de minister dan aan?

II Antwoord/Reactie van de minister

De antwoorden van minister Asscher verschenen 17 januari 2017.

Verslag schriftelijk overleg arbeidsomstandigheden (vragen gesteld december 2016):
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z00390&did=2017D00765

Antwoord minister Asscher op vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie

De leden van de VVD-fractie geven aan dat waar werkgevers de regels bewust aan hun laars lappen en geen enkele zorg voor het veilig en gezond werken tonen, de Inspectie SZW wat de leden van de VVD-fractie betreft hard dient op te treden. Zij vragen of de Minister het met hen eens is dat de huidige wetgeving hier voldoende mogelijkheden toe biedt.

Een van de doelen van de Inspectie SZW is om notoire overtreders en misstanden aan te pakken. De huidige wetgeving biedt de Inspectie SZW daartoe in het algemeen voldoende mogelijkheden. Daarbij gaat het onder meer over het opleggen van een boete of dwangsom bij een overtreding, of als bij controle blijkt dat een eerdere overtreding niet is opgeheven. Ook kan het gehele werk, een onderdeel van het werk of bepaalde werkzaamheden onmiddellijk worden stilgelegd als er sprake is van ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen en is stillegging van werk mogelijk bij (herhaalde) recidive. Bovendien is op grond van artikel 32 van de Arbowet strafrechtelijke vervolging mogelijk van werkgevers die weten of redelijkerwijs moeten weten dat door hun handelen of nalaten ernstige schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan.

Deze leden verwijzen naar de tijdens de begrotingsbehandeling ingediende motie van VVD en PvdA om de capaciteit van de Inspectie SZW structureel uit te breiden (Kamerstuk 34 550 XV, nr. 33). Zij infor- meren hoe gemeten wordt of de Inspectie SZW al dan niet efficiënt werkt. Verder vragen zij in welke mate de Inspectie SZW risicogestuurd te werk gaat.

De Inspectie SZW zet haar capaciteit risicogericht in, te weten daar waar de meest hardnekkige problemen zitten en de kans op effect het grootst is. Doel is om de notoire overtreders en misstanden aan te pakken. Dat zijn de bedrijven die willens en wetens de wet (blijven) overtreden. Die bedrijven ondermijnen een goed werkende arbeidsmarkt en ons sociale zekerheidsstelsel. Naast de risicogestuurde inzet in programma’s ontvangt de Inspectie SZW meldingen en klachten. Ook hier zet zij capaciteit op in. In sommige gevallen is de Inspectie verplicht meldingen of klachten op te pakken, zoals in het geval van dodelijke ongevallen en klachten en meldingen op grond van artikel 24 lid 7 van de Arbeidsomstandighe- denwet. Bij overige klachten, signalen, ongevallen en kennisgevingen selecteert de Inspectie waar zij haar capaciteit op inzet. Ook hier heeft de Inspectie dus een risicogestuurde aanpak: alleen bij klachten en signalen waarbij zij op basis van de aangereikte informatie een vermoeden heeft van een (zware) overtreding, stelt zij een onderzoek in.

Binnen ieder inspectieprogramma wordt een optimale mix van instru- menten gekozen om de beoogde doelen en maatschappelijke effecten binnen een programma te bereiken. Interventies bestaan uit onder meer voorlichting, gesprekken met de branche, inspecties of zelfs strafrechte- lijke inzet. Door haar capaciteit zo gericht mogelijk in te zetten, werkt de Inspectie zo effectief en efficiënt mogelijk. Daarbij heeft ze, mede gelet op eerdere taakstellingen, voortdurend aandacht voor het zo efficiënt mogelijk inrichten van werkprocessen. Daarbij gaat het onder meer om het werken met een centraal meldpunt, het monitoren van doorlooptijden, het hanteren van normtijden en organisatorische aanpassingen, waaronder het opheffen van regionale kantoren.

Op 30 november 2016 heeft u het rapport van ABDTopConsult over de toereikendheid van de capaciteit van de Inspectie ontvangen1. Naar aanleiding van dit rapport heb ik de Inspectie SZW gevraagd in maart een eerste opzet van een control framework gereed te hebben. Een nadere afweging over omvang en inzet van de inspectiecapaciteit en eventueel benodigde investeringen moet op basis van het control framework in relatie tot het SZW-handhavingsbeleid worden gemaakt.

<knip>

Ik ben evenals de leden van de VVD-fractie van mening dat gezond en veilig werken gebaat is bij een open cultuur. Ik bevorder dit met programma’s en activiteiten die zich onder andere richten op cultuur en gedrag.

De leden van de VVD-fractie zijn van oordeel dat de aanpak van psychoso- ciale arbeidsbelasting (PSA), zoals pesten, primair de verantwoorde- lijkheid is van werkgevers en werknemers. Zij vragen of de Minister het hiermee eens is.

Op grond van de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in zijn bedrijf, inclusief het voeren van een beleid gericht op het voorkomen en als dat niet mogelijk is beperken van PSA (artikel 3, lid 2 van de Arbowet). De werknemer heeft onder meer de verplichting naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen (artikel 11 van de Arbowet). Ik ben het derhalve eens met de uitspraak dat de aanpak van PSA primair de verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers. Mijn beleid is erop gericht hen te stimuleren en te faciliteren om deze verantwoordelijkheid op te pakken, zodat werkgevers de risico’s in hun bedrijf of organisatie onderkennen en tijdig effectieve maatregelen nemen. Ook de sociale partners spelen hierin een belangrijke rol.

Antwoord minister Asscher op vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie

<knip>

Tot slot informeren de leden van de PvdA-fractie naar de effecten van de voorlichtingscampagne tegen pesten op het werk. Daarbij vragen zij in het bijzonder naar de mate waarin de getroffen maatregelen passen binnen de Europese Kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2017, of een zero-tolerancebeleid een geschikt middel is om pesten aan te pakken en of het een mogelijkheid is dat het actieteam dat in 2017 bedrijven en organisaties gaat ondersteunen bij de aanpak van oorzaken van PSA, ook slachtoffers gaat ondersteunen bij de aanpak van pesten.

In juni 2015 vond de campagne rondom pesten op het werk plaats en in juni 2016 de campagne ongewenst gedrag, die in oktober 2016 werd herhaald. Doel van de campagnes is het onderwerp pesten te agenderen en bewustwording creëren bij werkgevers en werknemers. Beide campagnes zijn positief geëvalueerd wat betreft bereik en waardering door werkgevers en werknemers. De campagnes werden door werkgevers en werknemers als nuttig, belangrijk en een goed initiatief beoordeeld. 55% van de werkgevers en 49% van de werknemers denkt dat de campagne eraan bijdraagt dat zij zelf eerder actie ondernemen als ze ongewenst gedrag op het werk ervaren of zien. Daarnaast is er in landelijke en regionale media veel aandacht voor het onderwerp geweest. Door deze aandacht staat het onderwerp hoger op de agenda.

De maatregelen sluiten goed aan bij de Europese Kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007. De Europese Kaderover- eenkomst roept bedrijven op om een beleid van nultolerantie te voeren bij ongewenst gedrag en geweld alsook procedures vast te stellen om pesterijen en geweld te bestrijden. Deze doelstellingen onderschrijf ik met de aanpak pesten. Dit doe ik door bewustwording over het onderwerp te vergroten, bedrijven en organisaties handvatten te bieden voor een preventieve aanpak van pesten, door te stimuleren dat werknemers toegang hebben tot een laagdrempelige zorg en door handhaving op dit terrein door de Inspectie SZW.

Een zero tolerancebeleid betekent dat ongewenst gedrag pertinent niet wordt getolereerd binnen een bedrijf of organisatie. Daarvoor is een duidelijke norm nodig waarmee uitgedragen wordt wat gewenst- en ongewenst gedrag is, en vroegtijdig ingrijpen wanneer ongewenst gedrag zich toch manifesteert. Dit zijn in mijn ogen noodzakelijke onderdelen van goed beleid tegen pesten op het werk waarbij de rol van leidinggevenden cruciaal is. Pesten op het werk kent echter vaak een grijs gebied: wat voor de een oprecht een grapje is kan voor de ander de druppel blijken. In beleid tegen pesten moet daarom ook ruimte zijn voor het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en maatwerk. Hiervoor is het creëren van een veilige cultuur noodzakelijk.

Het doel van het actieteam dat in 2017 wordt ingezet is om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het vormgeven van een preventief beleid ten aanzien van PSA, waaronder ongewenst gedrag. Deze aanpak is ook gericht op de werknemers en eventuele slachtoffers van ongewenst gedrag: in eerste instantie in de bedrijven en organisaties waar het actieteam aan de slag gaat. In tweede instantie wordt een grotere groep werkgevers en werknemers bereikt door communicatie over wat werkt in de praktijk bij de aanpak van pesten en ongewenst gedrag. Daarnaast wordt via de beleidsaanpak pesten ondermeer bevorderd dat werknemers bij iemand terecht kunnen wanneer zij zich op het werk onveilig voelen.

Antwoord minister Asscher op vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie

De leden van de fractie van het CDA vragen of de huidige Arbowet naar het oordeel van de Minister voldoende handvatten biedt om pesten op het werk tegen te gaan en of de Minister als het antwoord nee luidt, maatre- gelen overweegt. Ook informeren de leden van de CDA-fractie naar de mate waarin uitvoering wordt gegeven aan de Europese kaderovereen- komst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007.

Naar mijn oordeel biedt de huidige Arbowet voldoende handvatten. Bedrijven zijn verplicht na te gaan of psychosociale arbeidsbelasting een risico is waaraan hun werknemers blootgesteld (kunnen) worden. Indien dat het geval is zijn bedrijven en organisaties op grond van artikel 3, lid 2 van de Arbowet verplicht een beleid te voeren gericht op het voorkomen en als dat niet mogelijk is beperken van PSA. Ongewenst gedrag en pesten vallen daarbij onder de definitie van PSA (artikel 1, lid 3, onder e van de Arbowet). De verplichting is nader uitgewerkt in artikel 2.15, lid 1 en 2 van het Arbobesluit. De invulling van het beleid ligt bij werkgevers en werknemers. De ruimte om rekening te houden met de eigen context en praktijk in dit beleid acht ik van grote meerwaarde.

Voor een antwoord over de vraag naar de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007 verwijs ik naar het antwoord over dit onderwerp aan de PvdA-fractie.

De leden van de fractie van het CDA vragen aan welke aanvullende maatregelen de Minister denkt om te bevorderen dat werknemers toegang hebben tot een laagdrempelige voorziening, bijvoorbeeld voor wanneer werknemers zich onveilig en ongemakkelijk voelen bij ongewenst gedrag van de leidinggevende.

In een bijeenkomst over laagdrempelige zorg met professionals, experts en vertegenwoordigers van sociale partners zijn praktijkvoorbeelden en ervaringen gedeeld. In vervolg hierop zal ik bedrijven stimuleren en ondersteunen om werk te maken van een goede laagdrempelige zorg en werknemers goed te informeren over de voorzieningen waar zij terecht kunnen. Dit doe ik door goede voorbeelden te delen en in gesprek te gaan met relevante partijen, zoals de beroepsverenigingen van professionals op het gebied van arbozorg, om gezamenlijk te werken aan het vergroten van de toegang tot deze zorg. Ik zal instrumenten en kennis ook beschikbaar stellen op www.duurzameinzetbaarheid.nl en via andere kanalen. Tevens zal ik in overleg met stakeholders bezien op welke wijze de signalen van professionals over pesten beter benut kunnen worden om het onderwerp binnen bedrijven te agenderen.

=========================================================

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

zondag 18 december 2016

Persbericht Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende

12 december 2016 heeft actiegroep Stoppestenophetwerk.nu het persbericht 'Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende' geschreven en verstuurd.


Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende p 1


Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende p 2


Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende p 3

=========================================================
=========================================================

Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
–--------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 12 december 2016

Lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk is niet voldoende

Wordt bij pesten op het werk de arbowet gehandhaafd?

Woensdag 14 december 2016 bespreekt de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden de voorstellen van minister Asscher om pesten op het werk aan te pakken, zijn voorstellen staan in de beleidsbrief ‘Integrale aanpak pesten’. Vermoedelijk wordt er dan ook over het voorstel van minister Asscher gepraat om lakse bazen op antipestcursus te sturen. Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu is van mening dat lakse bazen op antipestcursus sturen bij pesten op het werk niet voldoende is, er is meer nodig te weten handhaving (die is er nu bijna niet), zero-tolerancebeleid en hulp voor bestaande slachtoffers van pesten op het werk. De Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007 heeft het over nultolerantie, passende maatregelen en reïntegratie van de slachtoffers.

Hierbij een aantal vragen die de Tweede Kamerleden aan minister Asscher kunnen gaan stellen:
– Biedt de huidige wetgeving adequate bescherming voor slachtoffers van pesten op het werk?
– Met de voorliggende voorstellen, wordt pesten op het werk daarmee adequaat en doeltreffend aangepakt?
– Wordt de arbowet op het punt van pesten op het werk op dit moment gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?
– Waarom is er jarenlang nauwelijks handhavend opgetreden tegen pesten op het werk?
– Wat vindt u van het idee om te gaan handhaven in deze?
– Waarom is de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007 nog niet uitgevoerd?
– Hoeveel slachtoffers van pesten op het werk worden nu niet meer gepest door de campagnes ‘Herken Pesten’ en ‘Moet toch kunnen?’ ?
– Is zero-tolerancebeleid in deze een adeqaat middel om pesten op het werk terug te dringen?
– Komt er naast een team wat werkgevers moet ondersteunen bij de aanpak van pesten op het werk, ook een team wat slachtoffers van pesten op het werk gaat ondersteunen? (We hebben het dan bijvoorbeeld over de slachtoffers van pesten op het werk die door pesten op het werk hun werk en gezondheid zijn kwijt geraakt, en die hun gezondheid weer terug willen hebben en graag weer willen werken.)
In de beleidsbrief staat, citaat: "Deze brief richt zich op de huidige werkgevers en werknemers." Einde citaat.
– Hoe kijkt u aan tegen het idee van pesten op het werk strafbaar stellen, als stok achter de deur i.p.v. als stok om mee te slaan?
– Is het met de huidige wetgeving mogelijk om lakse bazen bij pesten op het werk op antipestcursus te sturen?
– Waarom stuurt het UWV slachtoffers van pesten op het werk wel eens terug naar ziekmakende situaties?
– Als een slachtoffer van pesten op het werk arbeidsongeschikt raakt door pesten op het werk, verhaalt het UWV dan de schade op de pestkoppen of de lakse werkgever?
–  Waarom heeft de minister tot op heden zijn inzet beperkt tot campagnes als ‘Herken Pesten’, ‘Moet toch kunnen?’, herprioritering Inspectie-SZW en o.a. praten met de Sociale Partners?
– Kan de minister zich voorstellen dat vele slachtoffers van pesten op het werk zich in de steek gelaten voelen?
– Wat vindt de minister van het fenomeen dat een slachtoffer van pesten op het werk beter een werkgever kan treffen die de papierwinkel niet voor elkaar heeft maar wel adequaat optreedt en de zorgplicht wel nakomt, dan een slechte werkgever die de papierwinkel wel voor elkaar heeft maar niet adequaat optreedt en de zorgplicht niet nakomt?
– Op welke manier wil de minister er voor zorgen dat de aanpak van pesten op het werk voor ondernemers en managers ‘chef sache’ wordt?

Afrondend, actiegroep Stoppestenophetwerk.nu wil minister Asscher complimenteren met het feit dat hij zich als minister inzet om het onderwerp vlot te trekken. Wij hopen dat de minister nu doorpakt en pesten op het werk adequaat aanpakt, alleen roepen ‘Herken Pesten’ en ‘Moet toch kunnen?’ is niet voldoende.

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Woordvoerder persbericht, initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu, petitie 'Stop pesten op het Werk!', petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' en ervaringsdeskundige:

1) Gerrit Hartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.stoppestenophetwerk.nu/

Actiegroep Stoppestenophetwerk..nu komt op voor de belangen van slachtoffers van pesten op het werk.
Actiegroep Stoppestenophetwerk..nu geeft geen antipesttrainingen, en doet derhalve niet aan acquisitie of marketing.

Of

2) Anti-pest deskundige: Drs. Bob van der Meer
http://www.bobvandermeer.info

Bronnen:

Tweede Kamer Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden 14 december 2016
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A02177

Kamerbrief Integrale aanpak pesten (beleidsbrief)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/27/kamerbrief-integrale-aanpak-pesten

De Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk (gepubliceerd 8 nov 2007)
https://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Framework%20Agreement%20on%20Harassment%20&%20Violence%20-NL.pdf

Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk
https://www.vno-ncw.nl//forum/werkgevers-hebben-zero-tolerance-voor-pesten-op-het-werk

@arboportalszw schreef 19 april 2016: Het is bewezen dat een zero-tolerance-beleid preventief werkt tegen #pesten op de werkvloer. Meer maatregelen op http://bit.ly/1wHFI22
https://twitter.com/ArboportaalSZW/status/722437267978108928

Peter Schokker schreef: Gij zult niet treiteren
http://blog.bureauintegriteit.nl/gij-zult-niet-treiteren/
Citaat: "Duidelijk is dat de huidige wetgeving, door de koppeling aan het discriminatieverbod, weinig bescherming biedt voor slachtoffers van pestgedrag." Einde citaat.

Artikel: Beter goede baas dan zwak beleid:
http://arbo-online.nl/goede-baas-meer-waard-dan-beleid/
Citaat: "Sinds de Arbowet beleid ten aanzien van ongewenste omgangsvormen op het werk verplicht stelt, hebben veel organisaties een beleidsnota. Maar papier is geen garantie voor sociale veiligheid. Medewerkers blijken beter af in een organisatie zónder beleidsnota, maar mét een directeur met ‘het hart op de goede plaats’. Dat blijkt wel uit de volgende twee casussen." Einde citaat.

Persbericht Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt?http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/01/persbericht-is-de-campagne-herken.html

Persbericht Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html

Petitie Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht aangeboden aan de Tweede Kamer
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/dinsdag-10-november-2015-is-door.html

Lezers De Telegraaf zeggen 'Pesten op het werk strafbaar stellen'
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/24108128/__Pesten_op_het_werk_strafbaar_stellen__.html

Citaat Asscher bij RTL Late Night 1 juni 2015:“Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer” Einde citaat.
http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-late-night-301978/30c911c5-a585-fc71-f2cf-652089425c52
Reactie ervaringsdeskundigen: De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving. Die handhaving is nu veelal afwezig.

Afstudeer onderzoek Yvonne van den Heuvel STOP MOBBING! Nov 2010:
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113742

Wat kan langdurige stress door pesten op het werk zoal met het lichaam doen?
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/08/wat-kan-langdurige-stress-door-pesten.html

Houding baas bepaalt effect van pesten op het werk
http://www.ezpress.eu/nieuws/36108/Houding-baas-bepaalt-effect-van-pesten-op-het-werk#.WC1pjeFES1M

Vanaf volgend jaar gaat een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bedrijven ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/26/minister-asscher-team-tegen-pesten-op-de-werkvloer

Pesten beïnvloedt functioneren werknemers op lange termijn (onderzoek Universiteit Twente / CNV Vakmensen)
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/01/pesten-beinvloedt-functioneren.html

=========================================================
=========================================================

Dit persbericht was ter voorbereiding van het Tweede Kamer Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden van 14 december 2016. Dit Algemeen Overleg is op het laatste moment omgezet in een Schriftelijk Overleg.

Schriftelijk Overleg AO Arbeidsomstandigheden 14 december 2016
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A05185


Convocatie Schriftelijk Overleg TK AO Arbeidsomstandigheden pag 1


Convocatie Schriftelijk Overleg TK AO Arbeidsomstandigheden pag 2

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk 2007

In 2007 werd door diverse organisaties de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk opgesteld. Hierbij de Nederlandstalige versie.

Deze kaderovereenkomst heeft het o.a. over nultolerantie, passende maatregelen tegen de pestkoppen en hulp voor de slachtoffers om te reïntegreren.

Waarom deze kaderovereenkomst nog niet volledig is geimplementeerd in Nederland is op dit moment (dec 2016) niet bij ons bekend.

URL Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen
Brussel, 8.11.2007
COM(2007) 686 definitief
https://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Framework%20Agreement%20on%20Harassment%20&%20Violence%20-NL.pdf

Framework agreement on harassment and violence at work
Brussels, 26/04/2007
https://www.etuc.org/framework-agreement-harassment-and-violence-work
Via deze URL zijn versies in diverse talen te vinden.

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 december 2007 is de Tweede Kamer geinformeerd over het bestaan van deze Europese kaderovereenkomst (pag 23 - 25).
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-598.html


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 1


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 2


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 3


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 4


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 5


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 6


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 7


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 8


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk pag 9

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.


Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

woensdag 28 september 2016

Tips TNO Monitor Arbeid voor slachtoffers, collega's en werkgevers om pesten op het werk te voorkomen en aanpakken

TNO Monitor Arbeid heeft een Wegwijzer Pesten gemaakt, die Wegwijzer pesten is een document dat door het ministerie van SZW officieel ingezet wordt als middel om pesten op het werk te voorkomen en aan te pakken.


Monitor Arbeid TNO Wegwijzer Pesten (pagina 22)

Wegwijzer Pesten TNO Monitor Arbeid:
http://www.monitorarbeid.tno.nl/nieuws/kwart-van-de-werknemers-ooit-gepest
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=135


Pesten, discriminatie en intimidatie op je werk? Met de wegwijzer ongewenst gedrag pak je het aan! Check:
http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/Contentpagina/1661/124646/Wegwijzer-ongewenst-gedrag.html

Dit zijn de tips die TNO Monitor Arbeid Wegwijzer Pesten heeft voor werkgevers om pesten op het werk te voorkomen en aanpakken:

Wat kunnen slachtoffers van pesten op het werk doen:
1. Trek een grens
2. Bespreek het gedrag
3. Praat er over met iemand die je vertrouwt
4. Leg de situatie vast en zoek hulp
5. Maak een melding

Wat kunnen collega's doen:
1. Spreek de pester aan op het gedrag
2. Steun de gepeste
3. Maak het pestgedrag bespreekbaar
4. Maak een melding

Wat kan een werkgever / leidinggevende / HR manager doen:
1. Stel een norm en maak afspraken
2. Draag de norm uit
3. Geef het goede voorbeeld
4. Grijp in en onderneem actie
5. Bied steun aan de gepeste

Bron van al deze tips is de Wegwijzer Pesten van TNO Monitor Arbeid.

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.