vrijdag 3 juli 2015

Portal in opbouw naar websites en info mbt stop pesten op het werk

Hierbij diverse herstel tips, websites en informatie m.b.t. 'Stop pesten op het werk', en eventuele hulpverlening. Deze lijst is samengesteld na controle door een aantal ervaringsdeskundigen. Als er iets bijzonders is of er is nieuws, dit graag doorgeven via het reactieformulier dat op modereren staat. Goede communicatie is belangrijk.

Deze pagina is in opbouw.

Herstel Tips voor mensen die te maken hebben met pesten op het werk:

A) Praat er over met iemand die je vertrouwt
B) Zoek goede hulp (kan puzzel blijken te zijn)
C) Sporten / bewegen / begin de dag met een dansje begin de dag met een lach / rust roest
D) Yoga
E) Water drinken
F) Mijd zoveel mogelijk suiker, kunstmatige zoetstoffen, koffie, alcohol en (soft)drugs
G) Bouw voldoende rustmomenten in / goede verhouding inspanning en ontspanning
H) Emoties verwerken / Trauma's verwerken inclusief loslaten
I) Goed luisteren naar het lichaam (somatische klachten zijn een signaal)
J) Leg indien nodig een logboek aan
K) Mediation heeft alleen zin als beide partijen dat ook echt willen, en heeft alleen zin als dat tijdig wordt ingezet. Mediation die in een te laat stadium wordt ingezet wordt meestal door een onwillige werkgever gebruikt om iemand er uit te werken (argument verstoorde arbeidsrelatie).
L) Schrijf van je af (let op: niet alles is geschikt voor versturen / publiceren)
M) Als je kunt zelf de leiding nemen over je herstel / baas over eigen leven
N) Kinesiologie / Touch for Health (erkende beoefenaren)
O) Als je driedubbel zeker weet dat wat jij wil / doet klopt (verstand / gevoel / intuitie) en je hebt een check uitgevoerd (niet over één nacht ijs gaan), dan je niet van de wijs laten brengen door van alles en iedereen die zich er mee bemoeit.
P) Ga pas als je het zeker weet / zeker van jezelf bent en iemand is erbij die je helpt het gesprek aan met de pester(s). Dit geldt in het bijzonder bij manipulatieve / narcistische pesters.
Q) Leer van de training: Wordt je nooit boos, dan is er wat loos.
R) Agressieregulatie: trap tegen een bal, sla tegen een bal, sla op een kussen, stamp een grasveld aan, ga hard fietsen, hardlopen, what ever. Boos zijn oké, wat je doet met die boosheid daarbij het koppie gebruiken. Een pester een blauw oog slaan kan misschien nog als je op school zit, bij volwassenen wordt dat normaal gesproken niet geaccepteerd.
S) EMDR therapie (bij een goede psycholoog).
Voorlopige lijst met bruikbare websites:

STichting Agressie en Geweld In Relatie tot Arbeid (Stagira)
Cokkie Verschuren
http://www.stagira.nl
http://stagira.nl/organisatie
http://stagira.nl/organisatie/contact-regionaal/

Expertise Centrum Geweld
Bob van der Meer
http://www.expertisecentrumgeweld.nl/

CommuCare
Renate Jansen
http://www.commucare.nl/contact/

Stichting Vogelvrij
Priscilla van Lierop en Joan Elkerbout
http://www.stichtingvogelvrij.nl/over-de-stichting/

Posicom
Theo Klungers
http://www.posicom.nl/over-posicom

Voorkom Onnodig Verzuim
Jennifer Hanenberg Elders
http://voorkomonnodigverzuim.nl/over-ons/

Stichting Pesten (portal / wegwijzer)
http://www.pesten.nl/wegwijzer/

Bureau Integriteit
http://www.bureauintegriteit.nl/medewerkers

Duurzaam Geluk
Michiel Hobbelt
http://www.duurzaamgeluk.com/10-2/

De softe campagne Herken Pesten
Ministerie SZW
http://www.herkenpesten.nl
https://www.facebook.com/checkjewerkstress/app_794455984008074?ref=page_internal
De overheid roept in de Herken Pesten campagne alles en iedereen op om pesters (dus ook pestende werkgevers) aan te spreken op hun gedrag, maar de overheid doet dat zelf niet. Nog sterker anno juli 2015 "gedoogd" de Nederlandse overheid zelfs dat mensen worden weggepest op het werk. Indien hierin niet tijdig iets verandert (stel dat), dan is de kans groot dat de campagne Herken Pesten gaat mislukken (nieuw item voor het programma 'Geld over de balk').

Diverse blogs:

Wij doen dat zo
Paul Kemperman (blog)
https://wijdoendatzo.wordpress.com/

Help! Ik zit in een wespennest
Zoe Vespa (blog)
https://zoevespa.wordpress.com/

Honkifacts
André Horstink (blog)
https://honkifacts.wordpress.com/
Anno 9 juli 2015 staat op dit blog: "The authors have deleted this site."

Monddood?
Arjan van den Bosch (blog)
http://www.arjanvandenbosch.nl/vrijheid.htm

Pest aan je werk
Imre Himmelbauer (journalistiek blog)
https://pestaanjewerk.wordpress.com/
https://pestaanjewerk.wordpress.com/2015/06/01/gerrit-hartholt-weggepest/

Pesten Lotgenoot (blog)
https://pestenlotgenoot.wordpress.com/

Wat als je vrouw slachtoffer wordt van pesten door haar leidinggevende?
Pieter Kooijman (blog)
http://nojojo.wordpress.com/

Alles over pesten
Mieke van Stigt (blog + boek)
http://miekevanstigt.blogspot.nl/2014/05/toespraak-bij-de-presentatie-van-mijn.html

Een baas die van binnen onzeker is, ontpopt zich tot een tiran.
Roos Vonk (blog)
http://www.roosvonkblog.nl/bully/

Gij zult niet treiteren
Bureau Integriteit (blog)
http://blog.bureauintegriteit.nl/gij-zult-niet-treiteren/

Toen ik als kind gepest werd durfde ik thuis niets te vertellen
Renate Jansen (blog)
http://www.commucare.nl/schaamte/
Pesten: je gaat er heus niet dood van
http://www.commucare.nl/pesten-je-gaat-er-heus-niet-dood-van

Weggepest: De kracht van conformisme
Wouter Smit
http://www.hrzone.nl/organiseren/organiseren-artikelen/entry/weggepest-de-kracht-van-conformisme

Pesten op het werk: het systeem van pesten
Eric de Waard (blog)
http://www.lumaxproducties.nl/blog/pesten-op-het-werk-het-systeem-van-pesten

Scriptie Tim van de Poppe (mei 2015)
http://timvandepoppe.jimdo.com/loopbaancoaching/mobbing/
http://timvandepoppe.jimdo.com/loopbaancoaching/loopbaancoaching-na-mobbing-seksuele-intimidatie/

Proefschrift Peter Anthonisse (mei 2015) pdf
Misbruik van macht door managers. Het slachtofferperspectief.
https://pure.uvt.nl/portal/files/7500034/Anthonisse_Misbruik_13_05_2015.pdf

Pesten op de werkvloer deel 5: preventie en aanpak
Sippy van Akker (blog)
https://vanakkervindt.wordpress.com/2014/03/30/pesten-op-de-werkvloer-deel-5-preventie/

Geweld als instrumenteel gedrag
Stagira rubriek wetenschap
http://stagira.nl/uncategorized/geweld-als-instumenteel-gedrag/

Spugen op de tosti van Hans
Karin Bosman
Website: http://www.spugenopdetostivanhans.nl
Blog: http://blog.spugenopdetostivanhans.nl
Spitting on Hans' tosti
Website English: http://www.spittingonhanstosti.com
Blog English: http://blog.spugenopdetostivanhans.nl

Gerrit Hartholt (blog)
Overhandiging petitie Stop pesten op het Werk!
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/05/overhandiging-petitie-stop-pesten-op.html
Gepest op de werkvloer gepest door de werkgever en "gepest" door het UWV
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/persbericht-gepest-op-de-werkvloer.html
Beste overheid stop gedogen pesten op het werk (opiniebijdrage)
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/ingezonden-opiniebijdrage-voor-website.html

Tips voor bloggers:

+ Beperk je tot de feiten / de waarheid
+ Geen namen noemen
+ Niet schelden / duidelijk zijn betekent niet automatisch dat je onnodig hard moet zijn

Psychologische tips:

+ Naast optie vechten of vluchten heeft menselijk lichaam andere optie te weten bevriezen.
+ Consequentie van "bevriezen" is dat kans op (somatische) klachten toeneemt.
+ Leuk en aardig dat praten over emoties, uiteindelijk gaat het om het loskomen, doorvoelen, benoemen en loslaten van emoties, samengevat het volledig verwerken van emoties.

Ervaringen op een vergelijkbaar dossier leren:

Les 1: geen onderzoek dan geen harde feiten
Les 2: de "pestcultuur" tiert welig
Les 3: leve klokkenluiders
Les 4: slachtoffers worden mondiger

Onderzoek naar mobbing ja/nee in het strafrecht?

Onderzoek Yvonne van den Heuvel (nov 2010) getiteld STOP MOBBING! pdf
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113742
Citaat: "Dit onderzoek had ten doel om een antwoord te verkrijgen op de vraag of het zinvol is om mobbing in Nederland strafbaar te stellen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze vraag positief beantwoord dient te worden." Einde citaat.

HBO scriptie Heleen van der Zanden (mei 2011) Grapje! Moet kunnen toch? pdf
http://catalogus.jhs.nl/files/Zanden_van_der,_Heleen,_2014165.pdf

Persbericht 10 augustus 2015

Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht:

http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html


Gespreksleidraad (SZW) bespreekbaar maken aanpak ongewenst gedrag (Thema 8)


Ethisch handelen is meer dan je aan de wet houden.

Morele boodschap aan alle pesters / pestende werkgevers: 
Als je het lef hebt om iemand te intimideren, dan heb je ook het lef om dat toe te geven.

© Het Stop pesten op het Werk .nu team
Enige info over mede initiatiefnemer Gerrit Hartholt:
Initiatiefnemer petitie Stop pesten op het Werk! en ervaringsdeskundige
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Deze pagina is tot stand gekomen met hulp van een aantal ervaringsdeskundigen.
Deze pagina is bijgewerkt 6 sept 2015 om 19:15 uur

P.S.1 Door omstandigheden is de website van de Stichting Pesten op de werkvloer verwijderd uit dit overzicht. Nadere informatie daarover is te vinden op internet. Tevens is de toegevoegde waarde van de Stichting Pesten op de werkvloer op zijn minst onduidelijk.

P.S.2 Zolang als Stichting Stop Pesten Nu! er bewust voor kiest om banden te onderhouden met Stichting Pesten op de werkvloer, is de kans klein dat Stichting Stop Pesten Nu! opgenomen wordt in boven genoemd overzicht.

P.S.3 Bloggers of Stichtingen die het e.e.a. willen overnemen van dit weblog, dit graag in overleg en onder bronvermelding.

P.S.4 Zolang als de overheid pesten op het werk gedoogd, lopen slachtoffers van pesten op het werk een groot risico om in een reïntegratie moeras en/of juridisch moeras terecht te komen (slachtoffer wordt opnieuw slachtoffer). Dus als je kunt ga weg bij die pester (pestende werkgever) en ga werken bij een echte werkgever waar pesters wel worden aangesproken op hun gedrag.