donderdag 18 januari 2018

Werkgevers gebruiken de Wet Verbetering Poortwachter geregeld NIET om situaties van pesten op het werk (intimidatie op het werk) op te lossen, maar om andere dingen mee te doen (slachtoffer de dupe).


18 januari 2018 mail verstuurd

===================================================

Aan Bart van Kent
       Gijs van Dijk
       Nevin Özütok
       Rens Raemakers

CC ....................

Van Gerrit Hartholt actiegroep Stoppestenophetwerk.nu

Geachte meneer van Kent, meneer van Dijk, meneer Raemakers en mevrouw Özütok, n.a.v. het TK AO Arbeidsomstandigheden en Handhaving van 29/11/2017 en de publiciteit rond een geval van pesten op het werk bij Rijkswaterstaat het volgende.

Uit het verhaal van een slachtoffer blijkt (voorzichtig geformuleerd) dat de leidinggevende in dat geval niet adequaat optrad en het slachtoffer van de pesterijen in de stress joeg. Om vervolgens de boel te traineren. Gevolg: verlenging stressvolle periode voor het slachtoffer (met alle risico's van dien) en belemmering reïntegratie. Dit overkomt veel meer slachtoffers van pesten op het werk / intimidatie op het werk.

Een slachtoffer van intimidatie op het werk in de stress jagen (bijvoorbeeld via de Wet Verbetering Poortwachter), is iets anders dan TNO adviseert en dat is 'Bied steun aan de gepeste'.

De doelstellingen van de Wet Verbetering Poortwachter zijn een succesvolle en liefst vlotte reïntegratie, de in het (bijgaande) artikel beschreven situatie is een voorbeeld van een situatie waarin het slachtoffer van intimidatie op het werk wel wil reïntegreren, maar de werkgever reïntegratie bewust en/of onderbewust belemmerd en daarbij gebruik maakt van het machtsverschil wat er is, en in bepaalde situaties gebruik maakt van de kwetsbaarheid van het slachtoffer van intimidatie. Dat belemmeren van de reïntegratie van een slachtoffer van intimidatie op het werk, is volgens actiegroep Stoppestenophetwerk.nu strijdig met de doelstellingen van de Wet Verbetering Poortwachter en kan uitgelegd worden als pesten van het slachtoffer van intimidatie op het werk. Ons inziens dient de Wet Verbetering Poortwachter zodanig gewijzigd te worden, dat werkgevers op zijn minst gestimuleerd worden om situaties van intimidatie op het werk (de werkvloer) adequaat aan te pakken, i.p.v. het slachtoffer (de slachtoffers) nog meer in de stress te jagen. Hoe dit te doen is de vraag, hierbij dient ons inziens niet alles tot in detail dicht geregeld te worden, zoals nu veelal het geval is.

Het komt geregeld voor dat het UWV er weet van heeft dat slachtoffers van intimidatie belemmerd worden in hun reïntegratie door de handelwijze van hun werkgever (zeker als de diverse rapportages conform de Wet Verbetering Poortwachter worden opgesteld en opgestuurd en daarin correct melding gemaakt van de situatie waarin het slachtoffer van intimidatie zich bevindt), desondanks gaat het UWV niet over tot actie, wel roept het UWV vanaf een afstandje 'papier hier' (papierwinkel Wet Verbetering Poortwachter), om 2 jaar lang vanaf een afstandje toe te kijken hoe een slachtoffer van intimidatie op het werk niet reïntegreert maar "verpietert" door de (vele) stress. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij het UWV slachtoffers van intimidatie op het werk terugduwde in ziekmakende situaties, onder de argumentatie een arbeidsconflict mag niet via de ziektewet worden uitgevochten. (Je zult maar gevraagd hebben om een veilige werkvloer, en je krijgt te maken met een werkgever die die situatie niet adequaat oplost, maar over gaat tot traineren en/of intimideren van het slachtoffer.)

Tweede Kamer Algemeen Overleg 29 november 2017 over Arbeidsomstandigheden en Handhaving
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2017/12/tweede-kamer-algemeen-overleg-29.html

TNO Monitor Arbeid: Wegwijzer Pesten voor leidinggevenden tip 5: Bied steun aan de gepeste
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/09/tips-tno-monitor-arbeid-voor-werkgevers.html

TNO Monitor Arbeid heeft een Wegwijzer Pesten gemaakt, die Wegwijzer pesten is een document dat door het ministerie van SZW officieel ingezet wordt als middel om pesten op het werk te voorkomen en aan te pakken.

Andere voorbeelden van waarin werkgevers de Wet Verbetering Poortwachter hebben gebruikt om een slachtoffer van intimidatie op het werk niet adequaat te reïntegreren zijn:

Karin Pril
Politie duwt kritische agenten ziektewet in
https://twitter.com/eenvandaag/status/905848441292632064
Politie duwt kritische agenten ziektewet in
https://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/424037-politie-duwt-kritische-agenten-ziektewet-in

Gerrit Hartholt
Gepest op de werkvloer gepest door de werkgever en "gepest" door het UWV
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/persbericht-gepest-op-de-werkvloer.html

Victor van Wulfen
Defensie verzon medisch consult klokkenluider
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/defensie-verzon-medisch-consult-klokkenluider/

Er zijn er nog veel meer.

Reactie van een VVD Tweede Kamerlid:
dat is heel naar, maar het is echt de zorg van werkgever met werknemer om pesten op het werk op te lossen, niet van het UWV.
https://twitter.com/AnoushkaSW/status/829955683537842176

Opmerkingen:
- Als het blijkbaar de zorg van de werkgever is om intimidatie op het werk op te lossen, maar die werkgever doet dat niet, wie grijpt er dan in? (Het UWV grijpt niet in, de Inspectie-SZW grijpt niet in.)
- Het is toch vreemd als de overheid er weet van heeft dat een slachtoffer van intimidatie op het werk niet kan reïntegreren door handelwijze werkgever, dat de overheid dan op haar handen blijft zitten of nog erger het slachtoffer terugduwt in een ziekmakende situatie?

Over het onderwerp 'stop pesten op het werk' / 'stop intimidatie op het werk' valt nog meer te melden.

Tot nadere toelichting is actiegroep Stoppestenophetwerk.nu gaarne bereidt.

Meneer van Kent, meneer van Dijk, meneer Raemakers en mevrouw Özütok het beste.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
........................................
www.stoppestenophetwerk.nu

P.S.1 Enkele andere artikelen over wat er zoal gebeurd in de markt voor ziekteverzuim:
- Financiële prikkel bij ingehuurde arbodiensten zet herstel patiënten onder druk
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/financiele-prikkel-bij-ingehuurde-arbodiensten-zet-herstel-patienten-onder-druk~a4514287/
- Ongezonde strijd rond het ziekbed van de werknemer
https://www.volkskrant.nl/4514331?_sp=b83725a9-54a6-4c9c-86ec-7e043ffff94a.1515744942411
- Miljoenensanctie voor politie wegens slechte omgang met zieke werknemers
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/miljoenensanctie-voor-politie-wegens-slechte-omgang-met-zieke-werknemers/

P.S.2 Webinar over pesten op het werk, met daarin (aan het eind) een aantal gestelde vragen:
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/12/webinar-pesten-op-de-werkvloer-de-or-en.html

P.S.3 Lakse baas op antipestcursus sturen niet voldoende bij pesten op het werk
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/09/lakse-baas-op-antipestcursus-sturen.html

P.S.4 Petitie Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht aangeboden aan de Tweede Kamer
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/dinsdag-10-november-2015-is-door.html

===================================================

Dit bericht is geupdate 26 februari 2018

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

maandag 1 januari 2018

Een veilig 2018 ook voor slachtoffers pesten op het werk / werkvloer

Mark Rutte wenst alle Nederlanders een veilig 2018, een hele nette en terechte nieuwjaarswens. De vraag is of hij ook de vele slachtoffers van pesten, intimidatie en discriminatie op het werk in Nederland in 2018 een veilig nieuwjaar wenst?

Rutte wenst Nederland een veilig 2018


1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geintimdeerd.
Dat zijn 1,2 miljoen mensen.

URL naar een kort filmpje over pesten op het werk:

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.