vrijdag 25 september 2015

Persbericht Alleen roepen ‘herken pesten!’ bij pesten op het werk is niet voldoende


Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 24 september 2015

Alleen roepen ‘herken pesten!’ bij pesten op het werk is niet voldoende

Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht

Goed bedoeld die ‘Herken Pesten’ campagne. Echter, de vandaag gepresenteerde cijfers over pesten op het werk laten zien dat de kans groot is dat de ‘Herken Pesten’ campagne mislukt als er niet meer gebeurt. Uit de cijfers blijkt o.a. dat maar zestien procent van de mensen het opneemt voor een collega die te maken heeft met pesterijen. Er moet daarom niet alleen herkend worden, maar ook en vooral effectief tegen pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, mobbing, bossing op het werk worden opgetreden. Daarom is er nu een petitie van een aantal slachtoffers van pesten op het werk die, samen met een aantal deskundigen op het gebied, willen dat ‘pesten op het werk’ in het wetboek van strafrecht komt.

Petitie: Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht http://stoppestenophetwerk.petities.nl
De petitie is gebaseerd op de ervaring dat pesters op dit moment, in juridische zin, beter beschermd zijn dan de slachtoffers van pesten op het werk. Dit lijkt sterk op de omgekeerde wereld.

Ook het juridische onderzoek van Yvonne van den Heuvel getiteld STOP MOBBING! uit 2010, bepleit het opnemen van ‘pesten op het werk’ in het strafrecht.

De initiatiefgroep wil, naast het opnemen van ‘pesten op het werk’ in het wetboek van strafrecht, ook handhaving door de arbeidsinspectie (Inspectie-SZW), preventie, adequate hulp voor de slachtoffers en veel meer onafhankelijke vertrouwenspersonen, klachtencommissies, mediators, deskundigen en bedrijfsartsen.

De verwachting is dat de handhaving niet alleen door de arbeidsinspectie (I-SZW) zal kunnen worden gedragen. Zij heeft immers slechts circa 1071 fte-medewerkers en een heel groot takenpakket. Met circa 500.000 mensen die jaarlijks slachtoffer worden van ‘pesten op het werk’, waarvan circa 80.000 structureel, lijkt dit niet haalbaar. Er dienen ook andere opties onderzocht te worden. Zo zouden bijvoorbeeld meer taken en bevoegdheden aan de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag kunnen worden overgedragen. Dit wordt momenteel onderzocht.

De groep ervaringsdeskundigen m.b.t. ‘pesten op het werk’ heeft, na een aantal slechte ervaringen, de handen ineen geslagen. Zij zijn een zoektocht gestart naar een betrouwbare stichting, waaronder het portal en de wegwijzer naar betrouwbare hulp www.stoppestenophetwerk.nu kan worden ondergebracht. Voor hulpverlening en deskundigheidsbevordering is het deskundigen netwerk www.stagira.nl opgericht.

Dat de werkgeversorganisaties voorstander zijn van een zero-tolerance beleid t.a.v. ‘pesten op het werk’ is interessant. Tot nu toe blijft het echter vooral bij verbaal geuit zero-tolerance beleid. De vraag is of dit voldoende is. De initiatiefgroep van ervaringsdeskundigen vraagt zich af wat er gaat gebeuren als een werkgever een werknemer probeert weg te pesten (mobbing als management tool)? En wat gaat er gebeuren met de werknemers die al weggepest zijn door werkgevers? Mogelijk komen de weggepesten nooit meer aan het werk omdat hun gezondheid, belastbaarheid en het vertrouwen in mensen te ernstig beschadigd is geraakt. Er zijn voorbeelden van slachtoffers die door de overheid worden gedwongen hun eigen huis op te eten met de kerstdagen. Tegelijkertijd wordt door diezelfde overheid tot nu toe nog te vaak de pesters een hand boven het hoofd gehouden. Gaat de overheid anno 2015 niet alleen in woord maar ook in daad opkomen voor de slachtoffers van pesten op het werk? De toekomst zal het leren.

Laat duidelijk zijn, de slachtoffers van pesten op het werk willen ook in een waanzinnig gaaf land leven, en wel nu en niet pas op termijn. Beste overheid stop gedogen pesten op het werk.

–------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

1e Woordvoerder persbericht, initiatiefnemer petitie ‘Stop pesten op het Werk!’, initiatiefnemer petitie ‘Pesten op het werk in het Wetboek van Strafrecht’ en ervaringsdeskundige

2e Woordvoerder persbericht, woordvoerder namens het deskundigen netwerk STAGIRA
Theo Klungers
Bronnen:

CBS cijfers over pesten 24 sept 2015
CNV: Zet werknemers-APK in tegen pesten op de werkvloer
Volgens cijfers TNO (uit 2005) plegen jaarlijks 200 mensen zelfmoord i.v.m. pesten op het werk

In Belgiƫ is m.i.v. 01 juli 2011 pesten op het werk ondergebracht in het wetboek van strafrecht
Metronieuws: advocaat zegt bestraf pesten op werkvloer
Lezers De Telegraaf zeggen 'Pesten op het werk strafbaar stellen'
Ga in gesprek over pesten op het werk, aldus LKOG voorzitter Riek Vilters.
Bureau Integriteit: Gij zult niet treiteren

Citaat Asscher bij RTL LN 1 juni 2015:“Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer” Einde citaat.
Reactie ervaringsdeskundigen: De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving. Die handhaving is nu veelal afwezig.

Afstudeer onderzoek Yvonne van den Heuvel STOP MOBBING! Nov 2010:
Deskundigen netwerk STAGIRA:
Jaarverslag 2014 inspectie SZW (formatie en taakstelling pag 49)

Werkgever moet zero-tolerance beleid voeren rond pesten op het werk
Navraag bij VNO-NCW / MKB-NL leerde dat hiermee met name bedoeld werd dat pesten op de werkvloer d.m.v. een zero-tolerancebeleid aangepakt moet worden. Als het gaat om hoe te reageren op het wegpesten door een werkgever van personeel (hoe daar door VNO-NCW / MKB-NL op te reageren), daar werd door de woordvoerster van VNO-NCW / MKB-NL aanmerkelijk voorzichtiger op gereageerd. 


Persbericht publieksversie pag 1 .jpg


Persbericht publieksversie pag 2 .jpg

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw

zondag 13 september 2015

Is stress tgv pesten op het werk dodelijk?

De video 'Can Stress Actually Kill You?' geeft een visueel antwoord op de vraag of (te veel) stress dodelijk kan zijn. Aangezien pesten op het werk voor heel veel (chronische) stress kan zorgen, kan van deze video (dit filmpje) veel geleerd worden over hoe schadelijk pesten op het werk voor de gezondheid van slachtoffers van pesten op het werk kan zijn.

Can Stress Actually Kill You?
https://www.youtube.com/watch?v=vzrjEP5MOT4


Tevens verklaard dit flimpje mogelijk ook (voor een deel) waarom sommige slachtoffers van pesten op het werk permanent uitvallen van de arbeidsmarkt.

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw