zaterdag 30 januari 2016

Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk

Op 04 juni 2015 publiceerde het opinieblad Forum van VNO-NCW het artikel 'Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk'.

URL online versie:
http://www.vno-ncw.nl/forum/werkgevers-hebben-zero-tolerance-voor-pesten-op-het-werk

===================================================

04-06-2015
Het moet maar eens afgelopen zijn met het pesten op de werkplek. Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders weleens ondervonden heeft hoe het is om gepest te worden door collega’s of leidinggevenden. En dat is absoluut onacceptabel. Het moet duidelijk zijn dat pesten niet wordt getolereerd en direct wordt aangepakt.

Pesten heeft niet alleen grote impact op de slachtoffers. Naar schatting zorgt het jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers.

Om pesten een halt toe te roepen moeten werkgevers een zero-tolerancebeleid voeren. In de eerste plaats is dit een zaak van werkgevers en werknemers onderling en is wetgeving, zoals bijvoorbeeld een antipestwet, niet nodig. Ook de antipestcampagne die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week heeft gelanceerd bepleit dat.

Werkgevers en werknemers hebben belang bij open communicatie. En een open-deurbeleid, wat betekent dat het voor werknemers duidelijk moet zijn bij wie ze terecht kunnen als ze worden gepest. Dat kan hun leidinggevende zijn, maar ook een vertrouwenspersoon, de afdeling personeelszaken of de bedrijfsarts.

===================================================

URL naar interactieve versie:

ANTIPESTWET IS NIET NODIG
Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk

Het moet maar eens afgelopen zijn met het pesten op de werkplek. Uit een ’flitspeiling’ in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders weleens ondervonden heeft hoe het is om gepest te worden door collega’s of leidinggevenden. En dat is absoluut onacceptabel. Het moet duidelijk zijn dat pesten niet wordt getolereerd en direct wordt aangepakt.

Pesten heeft niet alleen impact op de de slachtoffers. Naar schatting zorgt het jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen aan loondoorbetaling door werkgevers. Om pesten een halt toe te roepen moeten werkgevers een zero-tolerancebeleid voeren. In de eerste plaats is dit een zaak van werkgever en werknemers onderling, en is wetgeving, zoals bijvoorbeeld een
antipestwet, niet nodig. Ook de antipestcampagne die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week heeft gelanceerd bepleit dat.

Werkgevers en werknemers hebben belang bij open communicatie. En een open-deurbeleid, wat betekent dat het voor werknemers duidelijk moet zijn bij wie ze terecht kunnen als ze worden gepest. Dat kan hun leidinggevende zijn, maar ook een vertrouwenspersoon, de afdeling personeelszaken of de bedrijfsarts.

===================================================

Of dit ook betekent dat VNO-NCW werkgevers die werknemers wegpesten aanpakt, is een goede vraag.

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

Eén op zes werknemers wordt gepest

Op 04 mei 2010 publiceerde nu.nl het artikel 'Eén op zes werknemers wordt gepest'.

http://www.nu.nl/werk-en-prive/2240280/zes-werknemers-wordt-gepest-.html

=====================================================

AMSTERDAM – Eén op de zes werknemers (17 procent) zegt momenteel op de werkvloer gepest te worden. Een probleem dat vooral op de lange termijn een rol speelt: mensen die in het verleden zijn gepest op het werk, blijven daar nog lang last van houden.
Ook als het pestgedrag ophoudt, blijven de vroegere pesterijen effect houden op het functioneren. Gepeste werknemers zijn om die reden vaak minder productief. Ze nemen bijvoorbeeld langere pauzes of werken minder hard.
Dat is gebleken uit onderzoek van CNV Vakmensen in samenwerking met de Universiteit Twente.

Vier jaar

17 procent van de ondervraagde werknemers zegt momenteel gepest te worden op het werk. Als een werknemer wordt gepest, houdt dit pestgedrag gemiddeld vier jaar aan. Nog eens 17 procent van de werknemers geeft aan in het verleden gepest te zijn.
Jaap Jongejan van CNV Vakmensen: “Bij elkaar hebben we het dan over bijna één op de drie werknemers die wel eens te maken heeft gehad met pesterijen op het werk. Dat is echt veel. Het maakt dat mensen zich ongelukkig voelen op het werk. Dat is verschrikkelijk, want je brengt er wel veel tijd door. Daarnaast kost het een bedrijf uiteindelijk ook heel veel geld.”

Leidinggevenden

Uit het onderzoek van Universiteit Twente, waaraan 971 werknemers en 238 leidinggevenden deelnamen, blijkt bovendien dat 8 procent van de leidinggevenden wordt gepest en dat 28 procent in het verleden wel eens is gepest.
Anders dan bij werknemers zoeken zij de oorzaak hiervan niet bij zichzelf, terwijl één op de vijf werknemers dit juist wel doet.
Ellen Giebels van de Universiteit Twente: "Pestgedrag van ondergeschikten richting hun leidinggevende is nog een onderbelicht verschijnsel, hoewel ook het functioneren van leidinggevenden negatief wordt beïnvloed. Wat opvalt is dat leidinggevenden anders met het pestgedrag omgaan dan werknemers. Ze gaan eerder de confrontatie aan, terwijl werknemers zich wat meer conflictvermijdend opstellen."
=====================================================
© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

Pesten beïnvloedt functioneren werknemers op lange termijn

Op de website van de Universiteit Twente staat het artikel 'Pesten beïnvloedt functioneren werknemers op lange termijn' (gepubliceerd circa 26 november 2009).

Dat artikel is te vinden via de volgende URL:
http://www.utwente.nl/nieuwsevents/2009/11/173948/pesten-beinvloedt-functioneren-werknemers-op-lange-termijn

Het artikel is ook te vinden via:
http://www.bakkerenmetz.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=72:pesten-beinvloedt-functioneren-werknemers-op-lange-termijn&catid=1:coaching&Itemid=10

Mensen die in het verleden zijn gepest op het werk, blijven daar nog lang last van houden. Ook als het pestgedrag ophoudt, blijven de vroegere pesterijen effect houden op het functioneren. Gepeste werknemers zijn vaak minder productief. Ze nemen bijvoorbeeld langere pauzes of werken minder hard. Dat blijkt uit onderzoek van CNV vakmensen in samenwerkgin met de Universiteit Twente.

Zeventien procent van de ondervraagde werknemers zegt momenteel gepest te worden op het werk. Als een werknemer wordt gepest, houdt dit pestgedrag gemiddeld vier jaar aan. Nog eens zeventien procent van de werknemers geeft aan in het verleden gepest te zijn. Jaap Jongejan van CNV Vakmensen: "Bij elkaar hebben het dan over bijna één op de drie werknemers die wel eens te mken heeft gehad met pesterijen op het werk. Dat is echt veel. Het maakt dat mensen zich ongelukkig voelen op hun werk. Dat is verschrikkelijk, want je brengt er wel veel tijd door. Daarnaast kost het een bedrijf uiteindelijk ook heel veel geld."

Leidinggevenden

Uit het onderzoek van Universiteit Twente, waaraan 971 werknemers en 238 leidinggevenden deelnamen, blijkt bovendien dat acht procent van de leidinggevenden wordt gepest en dat 28 procent in het verleden wel eens is gepest. Anders dan werknemers zoeken zij de oorzaak hiervan niet bij zichzelf, terwijl één op de vijf werknemers dit juist wel doet. Ellen Giebels van het onderzoeksinstituut IBR van de Universiteit Twente: "Pestgedrag van ondergeschikten richting hun leidinggevende is nog een onderbelicht verschijnsel, hoewel ook het functioneren van leidinggevenden negatief wordt beïnvloed. Wat opvalt is dat leidinggevenden anders met het pestgedrag omgaan dan werknemers. Zo gaan leidinggevenden bijvoorbeeld eerder de confrontatie aan, terwijl werknemers zich wat meer conflictmijdend opstellen."

Bespreekbaar

CNV Vakmensen benadrukt dat mensen alleen goed hun werk kunnen doen als ze veilig, gezond en met plezier werken. Jongejan: "Leden die te maken hebben met pestgedrag konden altijd al bij ons terecht. Het onderzoek wijst ons nog eens extra op de omvang en de lange termijn gevolgen van pesten, voor de gepeste werknemer en voor het bedrijf. We zullen hier ook nog meer aandacht voor vragen in onze afsprake met werkgevers. Maak het onderwerp bespreekbaar in functioneringsgesprekken en afdelingsvergaderingen. Spreek mensen aan op hun pestgedrag en bekijk met elkaar hoe je dit beter tegen kan gaan. Gelukkige werknemers zijn essentieel voor een succesvol bedrijf."

Voor meer informatie:
- de wetenschapsvoorlichter van de Universiteit Twente
- de voorlichter van CNV Vakmensen

=====================================================

Zie ook:

Eén op zes werknemers wordt gepest:
http://www.nu.nl/werk-en-prive/2240280/zes-werknemers-wordt-gepest-.html

Effecten van pesten nog meetbaar na 40 jaar:
http://www.nu.nl/wetenschap/3755456/effecten-van-pesten-nog-meetbaar-veertig-jaar.html

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

vrijdag 29 januari 2016

Loesje poster tegen pesten


Uitspraak Loesje: Elk uiterlijk is mooier dan een pestkop

Extra info:

Effecten van pesten nog meetbaar na 40 jaar:


Loesje poster: Als pesters nou eens elkaar in plaats van mij gaan pesten


Fokke & Sukke zijn echt veranderd (over pesten)
http://www.foksuk.nl/nl?cm=79&ctime=1355526000&session=5213649f87f9cffb82bd765e7ed4707a

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.

Documentaire over pesten op de werkvloer en de gevolgen daarvan (audio)

Twee studenten journalistiek aan de Hogeschool Utrecht maakten januari 2016 de documentaire pesten op de werkvloer en de gevolgen daarvan (audio). Die studenten zijn Gerard Pettinga en Tanja Brouwer, de geinterviewden zijn Zoë Vespa en Gerrit Hartholt (ervaringsdeskundigen), en Renate Janssen (psychologe gespecialiseerd in het helpen van volwassen slachtoffers van pesten).


Documentaire: Pesten op de werkvloer (audio) lengte 8 min 31 seconden:

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.

Aanbieding petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' 10 nov 2015:
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/dinsdag-10-november-2015-is-door.html

donderdag 21 januari 2016

Persbericht Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt?

Op 20 januari 2016 heeft de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu een persbericht verstuurd met als titel 'Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt?'

========================================================


Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 20 januari 2016

Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt?

De actiegroep Stoppestenophetwerk.nu vraagt zich hardop af of de campagne Herken Pesten gelukt is of mislukt? Om hier helderheid over te krijgen hebben ze daarom een open brief naar minister Asscher gestuurd met de vraag wat heeft de campagne Herken Pesten opgeleverd?
Naast informatie over het effect van de campagne Herken Pesten, is de actiegroep benieuwd naar de uitkomst van de toezeggingen die de minister 28 mei 2015 aan de Tweede Kamer heeft gedaan, tijdens een algemeen overleg over arbeidsomstandigheden.

Mocht blijken dat de campagne Herken Pesten niet adequaat het probleem van pesten op het werk heeft opgelost, en mocht blijken dat de Inspectie SZW ondanks alle inspanningen met beperkte middelen ook niet in staat is om het probleem van pesten op het werk op te lossen, dan is de Stoppestenophetwerk.nu van mening dat pesten op het werk opgenomen moet worden in het wetboek van strafrecht. Dit op een zodanige manier dat de nu veelal afwezige preventie wordt afgedwongen, en dat het herstel van de gezondheid en het eerherstel van de slachtoffers van pesten op het werk adequaat wordt bewerkstelligt.

De actiegroep Stoppestenophetwerk.nu is van mening dat er nu een keer doorgepakt moet worden op dit probleem dat al jaren bekend is. De situatie dat niet de pestkoppen op het werk maar de slachtoffer en de belastingbetalers opdraaien voor de hoge kosten van pesten op het werk (de slachtoffers betalen er in het extreme geval soms voor in de vorm van hun leven zie o.a. Arthur Gotlieb en Caroline Dijkman), is niet om over naar huis te schrijven.

Voor de pestkoppen op het werk heeft de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu de boodschap: als je het lef hebt om iemand te pesten op het werk dan heb je ook het lef om dat toe te geven.

Resumerend: de vele slachtoffers van pesten op het werk willen net als minister president Mark Rutte ook in een waanzinnig gaaf land leven, en wel nu en niet pas op termijn of pas na nieuwe verkiezingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Woordvoerder persbericht, initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu, initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!', initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' en ervaringsdeskundige:
Gerrit Hartholt
…………………………..
.………………………….

http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Bronnen:

Tweede Kamer Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden 21 januari 2016
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A00065

Asscher praat met VNG en polder over pesten (artikel n.a.v. AO Arbeidsomstandigheden 28 mei 2015)

Asscher en VNG gaan pesten op het werk aanpakken (artikel n.a.v. AO Arbeidsomstandigheden 28 mei 2015)

Persbericht 'Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html

Petitie Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht aangeboden aan de Tweede Kamer
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/dinsdag-10-november-2015-is-door.html

De inspectie SZW is m.i.v. 01 jan 2016 gaan “handhaven” op het onderwerp pesten op het werk

Naar verluidt is PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Recourt aan het uitzoeken of seksuele intimidatie op het werk in het wetboek van strafrecht opgenomen kan worden

Lezers De Telegraaf zeggen 'Pesten op het werk strafbaar stellen'
Ga in gesprek over pesten op het werk, aldus LKOG voorzitter Riek Vilters.
Bureau Integriteit: Gij zult niet treiteren

Citaat Asscher bij RTL Late Night 1 juni 2015:“Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer” Einde citaat.
Reactie ervaringsdeskundigen: De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving. Die handhaving is nu veelal afwezig.

Afstudeer onderzoek Yvonne van den Heuvel STOP MOBBING! Nov 2010:

Deskundigen netwerk STAGIRA: http://www.stagira.nl

Werkgever moet zero-tolerance beleid voeren rond pesten op het werk

Navraag bij VNO-NCW / MKB-NL leerde dat hiermee met name bedoeld werd dat pesten op de werkvloer d.m.v. een zero-tolerancebeleid aangepakt moet worden. Als het gaat om hoe te reageren op het wegpesten door een werkgever van personeel daar heeft VNO-NCW / MKB-NL op dit moment geen antwoord op.


Persbericht Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt? openbaar pag 1 .jpg


Persbericht Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt? openbaar pag 2 .jpg


Update 21 jan 2016: het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden van 21 jan 2016 is op verzoek van PvdA en VVD verplaatst naar een nog nader te bepalen datum:
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A00065

Navraag bij de Tweede Kamer op 21 jan 2016 leerde het volgende: citaat: "Dat is een gevolg van het feit dat eerst, een gesprek tussen de zogenaamde 'arbo-rapporteurs' en de rest van de commissie dient plaats te vinden. De resultaten daarvan kunnen dan meegenomen worden in het algemeen overleg." Einde citaat. Met dat wordt het verplaatsen van het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden bedoeld.

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw

Open brief aan minister Asscher n.a.v. campagne Herken Pesten

Op 19 januari 2016 heeft de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu een open brief naar minister Asscher gestuurd naar aanleiding van de campagne Herken Pesten.

=======================================================


Aan: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mr. Dr. L. Asscher
Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Van: de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu

Betreft: Open brief d.d. 19 jan 2016 naar aanleiding van de campagne 'Herken Pesten'

Geachte minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geachte excellentie, hierbij sturen wij u als actiegroep Stoppestenophetwerk.nu een open brief naar aanleiding van de campagne 'Herken Pesten'. Graag vernemen wij van u wat de resultaten zijn van deze campagne, en dan wel in het bijzonder de vraag hoeveel mensen worden niet meer gepest op het werk door deze campagne?

Aanvullende vragen zijn:
- bent u tevreden over de resultaten van de campagne 'Herken Pesten'?
- welk effect gaat de aandacht van de Inspectie-SZW voor pesten op het werk in 2016 hebben?
- verwacht u dat de campagne 'Herken Pesten' in combinatie met de aanpak van de Inspectie-SZW in 2016 zorgen voor een flinke daling van pesten op het werk (pesten op de werkvloer)?
- wanneer kan de Tweede Kamer de door u op 28 mei 2015 toegezegde brief verwachten?
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24091934/__Campagne_tegen_pesten_op_werk__.html

Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om u te attenderen op:
- persbericht: Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html

- persbericht: Alleen roepen 'herken pesten' bij pesten op het werk is niet voldoende
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/09/persbericht-alleen-roepen-herken-pesten.html

- de aanbieding van de petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/dinsdag-10-november-2015-is-door.html

- de definitie van pesten op het werk zoals die geformuleerd is door Drs. Bob van der Meer
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/definitie-van-pesten-op-het-werk.html

Wij hopen dat u niet alleen uw best doet om nieuwe gevallen van pesten op het werk te voorkomen, maar ook uw best doet om de bestaande gevallen van pesten op het werk (circa 500.000 waarvan circa 80.000 structureel) te helpen, en hen te helpen die door pesten op het werk hun werk zijn kwijt geraakt en nu in een xx% van de gevallen in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen tegen hun wil.

Tevens kan een adequate aanpak uwerzijds diverse zelfmoorden helpen voorkomen.

Resumerend: Net zoals minister president Mark Rutte, willen de (circa) 500.000 slachtoffers van pesten op het werk ook in een waanzinnig gaaf land leven, en wel nu en niet pas op termijn.

Tot nadere toelichting zijn wij gaarne bereidt.

De actiegroep Stoppestenophetwerk.nu

Getekend Gerrit Hartholt initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'


© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw

zondag 10 januari 2016

Enige informatie over Autisme (asperger)Kwaliteiten van Asperger
Citaat:

Veel voorkomende kenmerken / kwaliteiten van Asperger zijn:

  • Een sterk analytisch vermogen
  • Nauwkeurig oog voor detail
  • Uiterst betrouwbaar
  • Eerlijk en rechtdoorzee
  • Perfectionistisch

Einde citaat.


Autisme: sterke kanten!URL
http://www.autismewatnu.blogspot.nl/2011/09/autisme-sterke-kanten_10.html

Citaat:
Je hebt je eigen logica en een originele manier van problemen oplossen
Je kan je goed concentreren op een bepaald onderwerp of een bepaalde taak
Je bent eerlijk
Je zult mensen nooit opzettelijk kwetsen
Je steelt niet
Je hebt veel kennis van bepaalde onderwerpen
Je hebt buitengewone organisatorische vaardigheden
Je hebt een uitstekend visueel geheugen
Afspraak is afspraak
Je merkt veranderingen snel op
Je onderzoekt de wereld heel grondig
Je bent beleefd tegen anderen
Je kunt veel feiten onthouden en reproduceren
Je hebt ook voor detail
Je bent goed in planmatig en stapsgewijs werken
Je bent altijd jezelf
Einde citaat (de lijst op de website is nog langer)


Positieve kenmerken van * Dyslexie * ADHD * Hoogbegaafdheid * Autisme


© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw