zondag 30 augustus 2015

Doet helft leidinggevenden aan pesten op het werk?

Hierbij een aantal artikelen die een uitspraak doen (citaten) over het aantal leidinggevenden dat pest op het werk.

Pesten op de werkvloer: ongrijpbaar en onzichtbaar Intermediair 15 dec 2011
http://www.intermediair.nl/carriere/werk-en-leven/collegas-en-bazen/pesten-op-de-werkvloer-ongrijpbaar-en-onzichtbaar?policy=accepted&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
Citaat: "In bijna de helft van de pestgevallen deed een direct leidinggevende vrolijk mee, zo blijkt uit ander onderzoek van TNO." Einde citaat.

Vooral leidinggevenden pesten op het werk Nu.nl 06 dec 2007
http://www.nu.nl/economie/1345799/vooral-leidinggevenden-pesten-op-het-werk.html
Citaat: "In 34 procent van de gevallen is de leidinggevende betrokken bij pesterijen, zeggen de slachtoffers." Einde citaat.

Pesten op de werkvloer www.gezondenzeker.nl
http://www.gezondenzeker.nl/agressie/agressie%20arbocoordinator1.html
Citaat: "In 45 procent van de gevallen is de leidinggevende de schuldige, vermoedelijk om zich populair te maken bij zijn ondergeschikten." Einde citaat.

Hoe reageer ik het best op pesters? 7 tips www.jobat.be
http://www.jobat.be/nl/artikels/hoe-reageer-ik-het-best-op-pesters/
Citaat: "In 64 procent van de gevallen is de leidinggevende de boosdoener, daarna volgen een of meerdere collega's (49 procent) en derden zoals klanten of leveranciers (5 procent)." Einde citaat.

Weggetreiterd door de baas NRC 19 april 2014
http://www.nrc.nl/carriere/2014/04/19/vandaag-in-nrc-weggetreiterd-door-de-baas/
Citaat: "Opvallend: in ongeveer de helft van de gevallen pest de baas ook." Einde citaat.

Het ministerie van SZW publiceerde op 31 mei 2015 een factsheet, waaruit blijkt (na een enquete) dat 10% van de leiddinggevenden wel eens heeft gepest.

Citaat: "10% van de leidinggevenden heeft zelf wel eens gepest" einde citaat.
Een voorlopige conclusie die uit al deze cijfers getrokken kan worden, is dat als iemand gepest wordt op het werk dat dan in circa de helft van de gevallen leidinggevenden ook meedoen. Wat dat betekent voor het percentage leidinggevenden dat wel eens pest op het werk is iets moeilijker te zeggen. Dat percentage is vermoedelijk lager dan de helft maar of dat 10% is, dat is moeilijk te zeggen bij gebrek aan harde cijfers.

In deze is het ook zaak om te kijken naar hoeveel procent van de leidinggevenden wegkijkt als er sprake is van pesten op het werk, en hoeveel procent van de collega's wegkijkt als er gepest wordt op het werk. De ervaring leert namelijk dat als de pestkoppen niet aangesproken worden op hun gedrag (om wat voor reden dan ook) dat ze dan er vaak mee doorgaan.

de Volkskrant 01 juni 2015 Maken we elkaar het leven zuur op het werk?
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/maken-we-elkaar-het-leven-zuur-op-het-werk~a4047249/

MT Rendement 8-2015 Machtmisbruik door managers is geen uitzondering, dreigen, intimideren, pesten, gedwongen ontslag etc.
https://www.rendement.nl/nieuws/id16486-machtsmisbruik-is-geen-uitzondering.html

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Pagina bijgewerkt 29 november 2015.

Wat kan langdurige stress door pesten op het werk zoal met het lichaam doen?

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan Jennifer Hanenberg Elders

Bij langdurige stress komt er nog een stresshormoon vrij (uit de bijnierschors) te weten cortisol. Dit hormoon zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel omhoog gaat, met andere woorden: er komt meer glucose in het bloed. Zo is er voldoende energie paraat om weerstand te bieden tegen gevaar. De glucose wordt vrijgemaakt, door eiwitten uit spierweefsel af te breken.

Cortisol heeft nog een andere functie: Het onderdrukt het immuunsysteem. Het immuunsysteem is van groot belang bij het remmen van ontstekingen en het bevorderen van herstel. Maar wanneer er direct gevaar dreigt, zorgt het lichaam ervoor dat alle energie paraat is om zichzelf tegen het directe gevaar te beschermen: de functie van het immuunsysteem wordt als het ware uitgesteld om ook hierop energie te besparen.

Samengevat: cortisol breekt spierweefsel af en zet het immuunsysteem wat lager.

Natuurlijk komen we in deze moderne tijd nauwelijk meer in aanraking met het soort gevaar, waardoor we letterlijk moeten kiezen tussen vechten of vluchten. We leven niet in de natuur, we zijn niet omringd door wilde beesten en we leven ook niet in oorlog. Toch zijn er nog wel degelijk dingen die ons op psychologisch en sociaal niveau bang maken of stress opleveren. Dit activeert net zo goed de stresshormonen en de lichamelijke reactie blijft even ingrijpend - ook al is er geen letterlijke noodzaak om te vechten of te vluchten. Wanneer de factoren die stress en spanning veroorzaken zich oplossen, zal ook het lichaam zich herstellen. Maar wanneer de oorzaak niet weggaat, of iemand is niet in staat zich te herstellen, dan blijft het lichaam in een staat van stress. De stresshormonen kunnen dan op korte en lange termijn negatieve effecten hebben.

Gevolgen van langdurige stress door cortisol, het "sloophormoon".

Naast het opgejaagde gevoel van stress en spanning, heeft cortisol in geval van langdurige stress een aantal negatieve effecten op het lichaam (zowel op korte als lange termijn) en vervolgens thuis en op het werk:
 • diabetes en overgewicht - > verminderde concentratie op het werk
 • vermoeidheid en slapeloosheid - > onvoldoende alert op het werk
 • depressie - > negatieve uitstraling naar klanten en collega's
 • versnelling van veroudering - > vaker verzuim op het werk
 • negatieve effecten op de spijsvertering - > vaker verzuim op de werkplek of een ziekmelding
 • verminderde werking van het immuunsysteem: ontstekingen, o.a. verminderde werking tegen kanker - > vaker een ziekmelding of uitgestelde re-integratie
 • spierafbraak - > minder goed in staat fysiek werk te verrichten, risico op bedrijfsongeval
 • verminderd libido - > snel geërgerd, veroordelend, minder flexibel
 • hart- en vaatziekten - > langdurige arbeidsongeschiktheid
Kort samengevat: wie te veel cortisol aanmaakt ten gevolge van pesten op het werk, kan daar op de lange termijn schadelijke effecten van ondervinden.

Artikel: Terug van vakantie: Uitgerust of ... 'uitgeblust'?
http://voorkomonnodigverzuim.nl/2015/07/na-vakantie-stress-ziekmelding-verzuim/

Article: Cortisol & Adrenal Function (English):
https://www.adrenalfatigue.org/cortisol-adrenal-function

Artikel: Veel stress op werk even schadelijk als passief roken
http://www.nu.nl/gezondheid/4120359/veel-stress-werk-even-schadelijk-als-passief-roken.html
http://behavioralpolicy.org/article/workplace-stressors-health-outcomes/

Aanvullend: Chronische stress tast je prestaties en geluk aan

Artikel Chronische stress tast je prestaties en geluk aan:
https://www.linkedin.com/pulse/chronische-stress-tast-je-prestaties-en-geluk-aan-ren%C3%A9-hogenes

Citaat:

Te veel stress beschadigt je vitale hersenfuncties

Wat doet een te lange blootstelling aan cortisol in je lichaam?
Als cortisol te lang aanwezig is dan:

 1. sluit het je denkproces af
 2. zet je je immuunsysteem uit
 3. verbruik je versneld je fysieke energie
 4. beschadig je je geheugen
 5. beschadig je je vermogen tot emotionele controle

Het is dus zeer belangrijk voor jezelf en je relaties om je stress binnen gezonden grenzen te houden.

Einde citaat.

Dit citaat is opnieuw een bewijs dat chronische stress door pesten op het werk heel schadelijk is en voorkomen moet worden.

Filmpje: Can Stress Actually Kill You?

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw

Loesje poster tegen pesten


Uitspraak Loesje: Elk uiterlijk is mooier dan een pestkop

Extra info:

Effecten van pesten nog meetbaar na 40 jaar:
http://www.nu.nl/wetenschap/3755456/effecten-van-pesten-nog-meetbaar-veertig-jaar.html

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw

donderdag 27 augustus 2015

Pesten op het werk kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid

Met dank aan GGZnieuws is dit artikel opgesteld.

Wie denkt dat pesten alleen onder kinderen voorkomt heeft het mis. Ook onder volwassenen wordt gepest, al komt dat niet altijd tot uiting door schelden, duwen en trekken. Pesten kan ook bij volwassenen ernstige gevolgen hebben. Soms gebeurt het in groepsverband en grijpen omstanders niet of nauwelijks in, waardoor degene die gepest wordt geen enkele steun ervaart.

Langdurig pesten kan leiden tot ernstige psychische problemen als angststoornissen en een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Het kan iemand voor het leven beschadigen. Het is van belang erover te praten en zo snel mogelijk hulp te zoeken.

Pesten op het werk wordt vaak onderschat. Pesten op het werk is een voorname reden waarom mensen ontslag nemen of zich ziek melden (vaak voor langere tijd).

Slachtoffers praten zelden uit zichzelf over pesterijen. Ze hebben vaak het gevoel dat het hun eigen schuld is. Ze schamen zich, of denken dat praten toch niet helpt. Ze zijn bang dat het pesten erger wordt als uitkomt dat ze erover praten, of dat ze niet serieus worden genomen. Zwijgen houdt pesten juist vaak in stand. Door het pesten bekend te maken, kan het stoppen. Een collega of een leidinggevende kan een helpende hand bieden en indien nodig verwijzen naar de Arboarts of een (onafhankelijke) vertrouwenspersoon.

Als er ergens gepest wordt, is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan een cultuurverandering. Leidinggevenden en mediators kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Een methode die soms wordt toegepast is dat het slachtoffer aangeeft aan de collega's wat het pesten met hem of haar doet en aandringt op het stoppen met het pesten.

Artikel: Pesten op het werk kan ernstige gevolgen hebben.
http://www.ggznieuws.nl/home/pesten-op-het-werk-kan-ernstige-gevolgen-hebben/

Artikel: "Pestslachtoffers herstellen nooit, pestkoppen evenmin."
http://www.ggznieuws.nl/home/pestslachtoffers-herstellen-nooit-pestkoppen-evenmin/

Artikel: Pesten op het werk heeft een duidelijke relatie met mentale problemen
http://www.ggznieuws.nl/home/pesten-op-het-werk-heeft-een-duidelijke-relatie-met-mentale-problemen/

Filmpje: Can Stress Actually Kill You?
https://www.youtube.com/watch?v=vzrjEP5MOT4

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw

zaterdag 22 augustus 2015

Cijfers over pesten op het werk

Er zijn in Nederland weinig harde cijfers over pesten op het werk, één van de weinige instanties die nog een beetje harde cijfers over pesten op het werk heeft is Monitor Arbeid TNO.

De schatting van jaarlijks 500.000 slachtoffers van pesten op het werk is van TNO.

De schatting van 80.000 structurele slachtoffers van pesten op het werk is van TNO.

Er is de schatting dat pesten op het werk voor 4 miljoen extra verzuimdagen zorgt á €900 mln.
Psycholoog en antipest-specialist Bob van der Meer heeft berekend dat een pestgeval een bedrijf jaarlijks €45.000 kost. (FD 22 juli 2015)

CNV Vakmensen schat dat pesten op het werk in totaal de samenleving jaarlijks circa 4 miljard euro kost.
http://www.volkskrant.nl/economie/pesten-op-werk-verleden-tijd-door-invoering-pestloket~a2828671/

Aan de hand van cijfers uit de NEA Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2013 en de WEA Werkgevers Enquete Arbeid 2012 is er door de TNO Monitor Arbeid (o.a.) de Factsheet Psychosociale Arbeidsbelasting opgesteld.

Factsheet Psychosociale Arbeidsbelasting:
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=122Hieruit blijkt dat er 1,1 miljoen werknemers zijn die last hebben van ongewenste omgangsvormen door leidinggevenden of collega's.

Uitgesplitst naar de belangrijkste types van ongewenste omgangsvormen:
Intimidatie               749 duizend werknemers
Pesten                    499 duizend werknemers
Seksuele aandacht  129 duizend werknemers

Sommigen hebben last van meerdere vormen van ongewenste omgangsvormen.

Hierbij een aantal URL's naar cijfers en rapporten:

NEA; Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (incl download overzicht NEA)
http://www.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea

Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2013
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=77

NEA Benchmarktool
http://www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/nea-benchmarktool

Monitorarbeid visualisatietool Agressie
http://www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/visualisaties/agressie

Rapport Agressie op het werk 2012
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/agressie-op-het-werk-ontwikkelingen-risicos-impact-en-behoefte-aan-maatregelen
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics//modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100117&att_Id=4911

Enige info over de 'Petitie Stop pesten op het Werk!'

De petitie Stop pesten op het Werk! is een initiatief van Gerrit Hartholt, om de petitie van de grond te krijgen heeft hij de samenwerking gezocht en gevonden met een aantal stichtingen, dat er later bleek dat er iets met die stichtingen aan de hand was/is (en dan met name met een Stichting uit Hillegom) wist hij op dat moment niet.

Aanbieden petitie 'Stop pesten op het Werk!' 28 april 2015
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/04/aanbieden-petitie-stop-pesten-op-het.html

Media aandacht voor de petitie Stop pesten op het Werk!
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/04/media-aandacht-voor-de-petitie-stop.html

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw

vrijdag 21 augustus 2015

10 tips tegen cyberpesten op het werk

Op de website over preventie staan 10 tips tegen cyberpesten op het werk (19 aug 2015).
10 tips tegen cyberpesten op het werk

19-08-2015
Een half miljoen werknemers zijn het slachtoffer van pesten. Sociale media, mobiele telefoons en e-mail hebben pestkoppen de mogelijkheid gegeven om hun slachtoffer altijd en overal lastig te vallen. 10 tips om daar mee om te gaan.
1) Benoem het probleem – Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkplek en pesten hoort daar niet bij. Pesten is niet een geintje waar je tegen moet kunnen. Pesten is beschadigend; wie wordt gepest, is vaker ziek, voelt zich minder inzetbaar en is minder productief. Door het probleem te benoemen, weet het slachtoffer dat het niet aan hem ligt en kan hij of zij de kracht vinden om de nodige stappen te nemen.
2) Blijf kalm – Hoewel de mail misschien vol kwetsende onwaarheden of venijnigheden staat, probeer je niet emotioneel te laten raken. Dit zegt niets over jou, maar alles over de pester. Laat je niet verleiden om mee te gaan in het gedrag en op jouw beurt een mail of bericht vol vuilbekkerij te sturen of te plaatsen. Het beste is om een pester te negeren. Moet je uit de aard van het werk contact hebben met de pester, hou je antwoord dan zakelijk.
3) Reageer niet meteen – Gun jezelf even de tijd om te bekomen van de eerste emoties. Dit helpt je om inhoudelijk te reageren. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers die zakelijk blijven, eerder worden geloofd en meer steun krijgen dan mensen die geëmotioneerd hun verhaal doen.
4) Geef je grenzen aan – Laat de cyberbully weten dat je niet gediend bent van zijn of haar manier van doen en dat je wilt dat dit stopt.
5) Meld pesterijen binnen de organisatie – Hoe langer pesterijen voortduren, hoe schadelijker de situatie is. Meldt onwenselijk gedrag bij je leidinggevende. Is deze juist de dader? Praat dan met de vertrouwenspersoon, HR of de vakbond.
6) Leg een dossier aan – Je eerste reflex is waarschijnlijk om aanstootgevende mails te verwijderen. Maar zonder bewijs wordt het jouw woord tegen dat van de pester. Print en bewaar alle mails of berichten waarin de pester grenzen overschrijdt. Laat deze ook zien wanneer je melding maakt van cyberpesten.
7) Doe aangifte van bedreigingen – Schakel de politie in wanneer de berichten of mails dreigementen bevatten of wanneer er sprake is van stalking. Ook wanneer de pester of stalker zijn berichten anoniem verstuurt, kan de politie veel informatie achterhalen.
8) Meld cyberpesten bij de internetprovidor – Wanneer de pester je mailt op persoonlijke accounts, kun je dit melden bij de internetprovidor. Gebruikt hij Facebook of andere sociale media, meldt dit dan ook daar. Vergeet niet om bewijzen van het pesten of stalking mee te sturen.
9) Zoek steun – Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de kans dat een slachtoffer van pesten de organisatie verlaat 66 procent is. Pesters kun je niet alleen de baas. Omring je door vrienden en collega’s die steun kunnen bieden. Het kan helpen om te praten met een professional: een coach, een assertiviteitstrainer of een therapeut.
10) Voel je niet schuldig – In een bedrijfscultuur waar pesten wordt getolereerd of afgedaan als een geintje, krijgen slachtoffers vaak de schuld. Ga daar niet in mee. Wordt pesten niet aangepakt, is jouw werkgever verantwoordelijk voor het voortduren van de organisatie. Als je er zelf iets aan had kunnen doen, had je dat wel gedaan. Merk je dat het pesten ten koste gaat van je gezondheid, geef dat dan aan bij de bedrijfsarts. Ga er niet vanuit dat het wel beter wordt of dat je wel zult wennen aan de situatie. Pesten moet worden gestopt.

Zie ook: Pestprotocol stopt getreiter niet:
http://overpreventie.nl/pestprotocol-stopt-getreiter-niet/


© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw

maandag 10 augustus 2015

Persbericht Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht


Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
-------------------------------------------------------------------------------------

Datum 10 augustus 2015

Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht

Beste overheid stop gedogen pesten op het werk

Goed bedoeld die 'Herken Pesten' campagne. Echter zolang de overheid 'pesten op het werk' niet strafbaar stelt en feitelijk niet handhavend optreedt, dan is de kans groot dat de 'Herken Pesten' campagne mislukt. Er moet niet alleen herkend worden, maar ook en vooral effectief tegen pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, mobbing, bossing op het werk worden opgetreden. Daarom is er nu een initiatief van een aantal slachtoffers van pesten op het werk die, samen met een aantal deskundigen op het gebied, willen dat 'pesten op het werk' in het wetboek van strafrecht komt.

Dit pleidooi is gebaseerd op de ervaring dat pesters op dit moment, in juridische zin, beter beschermd zijn dan de slachtoffers van pesten op het werk. Dit lijkt sterk op de omgekeerde wereld.

Ook het juridische onderzoek van Yvonne van den Heuvel getiteld STOP MOBBING! uit 2010, bepleit het opnemen van 'pesten op het werk' in het strafrecht.

De initiatiefgroep wil, naast het opnemen van 'pesten op het werk' in het wetboek van strafrecht, ook handhaving door de arbeidsinspectie (Inspectie-SZW), preventie, adequate hulp voor de slachtoffers van pesten op het werk en meer onafhankelijke vertrouwenspersonen, klachtencommissies, mediators, deskundigen en bedrijfsartsen etcetera.

De verwachting is dat de handhaving niet alleen door de arbeidsinspectie (I-SZW) zal kunnen worden gedragen. Zij heeft immers slechts circa 1071 fte-medewerkers en een heel groot takenpakket. Met circa 500.000 mensen die jaarlijks slactoffer worden van 'pesten op het werk', waarvan circa 80.000 structureel lijkt dit niet haalbaar. Er dienen ook andere opties onderzocht te worden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn meer taken en bevoegdheden te geven aan de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. Dit is iets waar nu voorzichtig naar gekeken wordt.

De groep ervaringsdeskundigen m.b.t. 'pesten op het werk' hebben, na een aantal slechte ervaringen, de handen ineen geslagen, en zijn een zoektocht gestart naar een betrouwbare stichting. Vanuit deze samenwerking is het portal en wegwijzer naar betrouwbare hulp www.stoppestenophetwerk.nu aan het ontstaan. De bedoeling is dat dit portal ondergebracht wordt bij een betrouwbare stichting. Qua hulpverlening en deskundigheid bevordering is het deskundigen netwerk www.stagira.nl opgericht.

Dat de werkgeversorganisaties voorstander zijn van een zero-tolerance beleid t.a.v. 'pesten op het werk' is interessant. Tot nu toe blijft het echter vooral bij verbaal geuit zero-tolerance beleid. De vraag is of dit voldoende is. De initiatiefgroep van ervaringsdeskundigen vraagt zich af wat er gaat gebeuren al een werkgever een werknemer probeert weg te pesten (mobbing als management tool)? En wat gaat er gebeuren met de werknemers die al weggepest zijn door werkgevers? Mogelijk komen de weggepesten nooit meer aan het werk omdat hun gezondheid, belastbarheid en het vertrouwen in mensen te ernstig beschadigd is geraakt. Er zijn voorbeelden van slachtoffers die door de overheid worden gedwongen hun eigen huis op te eten met de kerstdagen. Tegelijkertijd wordt door diezelfde overheid tot nu toe nog te vaak de pesters een hand boven het hoofd gehouden. Gaat de overheid anno 2015 niet alleen in woord, maar ook in daad opkomen voor de slachtoffers van pesten op het werk? De toekomst zal het leren.

Laat duidelijk zijn, de slachtoffers van pesten op het werk willen ook in een waanzinnig gaaf land leven, en wel nu en niet pas op termijn.

---------------------------------------------------------------------------------------
Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

1e Woordvoerder persbericht, initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!' en ervaringsdeskundige
Gerrit Hartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

2e Woordvoerder persbericht, woordvoerder namens het deskundigen netwerk STAGIRA
Theo Klungers
http://stagira.nl/organisatie en http://stagira.nl/organisatie/contact-regionaal en http://www.posicom.nl 

Bronnen:

In België is m.i.v. 01 juli 2011 pesten op het werk ondergebracht in het wetboek van strafrecht
http://oud.pestenophetwerk.net/Juridisch/Juridisch%20update.html
Metronieuws: advovcaat zegt bestraf pesten op werkvloer
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/05/advocaat-bestraf-pesten-op-werkvloer
Lezers De Telegraaf zeggen 'Pesten op het werk strafbaar stellen'
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/24108128/__Pesten_op_het_werk_strafbaar_stellen__.html
Ga in gesprek over pesten op het werk, aldus LKOG voorzitter Riek Vilters.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ga-in-gesprek-over-pesten-op-het-werk.9477519.lynkx
Bureau Integriteit: Gij zult niet treiteren
http://blog.bureauintegriteit.nl/gij-zult-niet-treiteren/
Wet bescherming klokkenluiders door Tweede Kamer
https://www.sp.nl/nieuws/2015/06/wet-bescherming-klokkenluiders-door-tweede-kamer

Citaat Asscher bij RTL LN 1 juni 2015: "Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer" Einde citaat. Reactie ervaringsdeskundigen: De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving. Die handhaving is nu veelal afwezig.

Afstudeer onderzoek Yvonne van den Heuvel STOP MOBBING! Nov 2010:
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113742

Deskundigen netwerk STAGIRA:
http://www.stagira.nl 
http://stagira.nl/uncategorized/mobbing-in-wetboek-van-strafrecht/

Jaarverslag 2014 inspectie SZW (formatie en taakstelling pag 49)
http://www.inspectieszw.nl/Images/Jaarplan-2014-Inspectie-SZW_tcm335-345837.pdf

Werkgever moet zero-tolerance beleid voeren rond pesten op het werk
http://www.nu.nl/ondernemen/4059888/werkgever-moet-zero-tolerancebeleid-voeren-rond-pesten-werk.html
Navraag bij VNO-NCW / MKB-NL leerde dat hiermee met namen bedoeld werd dat pesten op de werkvloer d.m.v. een zero-tolerancebeleid aangepakt moet worden. Als het gaat om hoe te reageren o het wegpesten door een werkgever van personeel (hoe daar door VNO-NCW / MKB-NL op te reageren), daar werd door de woordvoerster van VNO-NCW / MKB-NL aanmerkelijk voorzichtiger op gereageerd.

Portal in opbouw Stop pesten op het werk:
http://www.stoppestenophetwerk.nu
https://twitter.com/stoppestennl

Pesten is naast seksuele intimidatie, agressie en geweld en werkdruk, een vorm van psychosociale arbeidsbelasting.
http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/dossiers/psa/d_pesten.pdf
Wat is Mobbing eigenlijk:
http://www.coachingaandenrijn.nl/htm/nieuwsbrief/uitgaven/2008-1-a.htmPersbericht publieksversie pag 1 .jpg


Persbericht publieksversie pag 2 .jpg

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw