zondag 30 augustus 2015

Doet helft leidinggevenden aan pesten op het werk?

Hierbij een aantal artikelen die een uitspraak doen (citaten) over het aantal leidinggevenden dat pest op het werk.

Pesten op de werkvloer: ongrijpbaar en onzichtbaar Intermediair 15 dec 2011
http://www.intermediair.nl/carriere/werk-en-leven/collegas-en-bazen/pesten-op-de-werkvloer-ongrijpbaar-en-onzichtbaar?policy=accepted&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
Citaat: "In bijna de helft van de pestgevallen deed een direct leidinggevende vrolijk mee, zo blijkt uit ander onderzoek van TNO." Einde citaat.

Vooral leidinggevenden pesten op het werk Nu.nl 06 dec 2007
http://www.nu.nl/economie/1345799/vooral-leidinggevenden-pesten-op-het-werk.html
Citaat: "In 34 procent van de gevallen is de leidinggevende betrokken bij pesterijen, zeggen de slachtoffers." Einde citaat.

Pesten op de werkvloer www.gezondenzeker.nl
http://www.gezondenzeker.nl/agressie/agressie%20arbocoordinator1.html
Citaat: "In 45 procent van de gevallen is de leidinggevende de schuldige, vermoedelijk om zich populair te maken bij zijn ondergeschikten." Einde citaat.

Hoe reageer ik het best op pesters? 7 tips www.jobat.be
http://www.jobat.be/nl/artikels/hoe-reageer-ik-het-best-op-pesters/
Citaat: "In 64 procent van de gevallen is de leidinggevende de boosdoener, daarna volgen een of meerdere collega's (49 procent) en derden zoals klanten of leveranciers (5 procent)." Einde citaat.

Weggetreiterd door de baas NRC 19 april 2014
http://www.nrc.nl/carriere/2014/04/19/vandaag-in-nrc-weggetreiterd-door-de-baas/
Citaat: "Opvallend: in ongeveer de helft van de gevallen pest de baas ook." Einde citaat.

Het ministerie van SZW publiceerde op 31 mei 2015 een factsheet, waaruit blijkt (na een enquete) dat 10% van de leiddinggevenden wel eens heeft gepest.

Citaat: "10% van de leidinggevenden heeft zelf wel eens gepest" einde citaat.
Een voorlopige conclusie die uit al deze cijfers getrokken kan worden, is dat als iemand gepest wordt op het werk dat dan in circa de helft van de gevallen leidinggevenden ook meedoen. Wat dat betekent voor het percentage leidinggevenden dat wel eens pest op het werk is iets moeilijker te zeggen. Dat percentage is vermoedelijk lager dan de helft maar of dat 10% is, dat is moeilijk te zeggen bij gebrek aan harde cijfers.

In deze is het ook zaak om te kijken naar hoeveel procent van de leidinggevenden wegkijkt als er sprake is van pesten op het werk, en hoeveel procent van de collega's wegkijkt als er gepest wordt op het werk. De ervaring leert namelijk dat als de pestkoppen niet aangesproken worden op hun gedrag (om wat voor reden dan ook) dat ze dan er vaak mee doorgaan.

de Volkskrant 01 juni 2015 Maken we elkaar het leven zuur op het werk?
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/maken-we-elkaar-het-leven-zuur-op-het-werk~a4047249/

MT Rendement 8-2015 Machtmisbruik door managers is geen uitzondering, dreigen, intimideren, pesten, gedwongen ontslag etc.
https://www.rendement.nl/nieuws/id16486-machtsmisbruik-is-geen-uitzondering.html

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Pagina bijgewerkt 29 november 2015.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten