zaterdag 22 augustus 2015

Cijfers over pesten op het werk

Er zijn in Nederland weinig harde cijfers over pesten op het werk, één van de weinige instanties die nog een beetje harde cijfers over pesten op het werk heeft is Monitor Arbeid TNO.

De schatting van jaarlijks 500.000 slachtoffers van pesten op het werk is van TNO.

De schatting van 80.000 structurele slachtoffers van pesten op het werk is van TNO.

Er is de schatting dat pesten op het werk voor 4 miljoen extra verzuimdagen zorgt á €900 mln.
Psycholoog en antipest-specialist Bob van der Meer heeft berekend dat een pestgeval een bedrijf jaarlijks €45.000 kost. (FD 22 juli 2015)

CNV Vakmensen schat dat pesten op het werk in totaal de samenleving jaarlijks circa 4 miljard euro kost.
http://www.volkskrant.nl/economie/pesten-op-werk-verleden-tijd-door-invoering-pestloket~a2828671/

Aan de hand van cijfers uit de NEA Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2013 en de WEA Werkgevers Enquete Arbeid 2012 is er door de TNO Monitor Arbeid (o.a.) de Factsheet Psychosociale Arbeidsbelasting opgesteld.

Factsheet Psychosociale Arbeidsbelasting:
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=122Hieruit blijkt dat er 1,1 miljoen werknemers zijn die last hebben van ongewenste omgangsvormen door leidinggevenden of collega's.

Uitgesplitst naar de belangrijkste types van ongewenste omgangsvormen:
Intimidatie               749 duizend werknemers
Pesten                    499 duizend werknemers
Seksuele aandacht  129 duizend werknemers

Sommigen hebben last van meerdere vormen van ongewenste omgangsvormen.

Hierbij een aantal URL's naar cijfers en rapporten:

NEA; Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (incl download overzicht NEA)
http://www.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea

Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2013
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=77

NEA Benchmarktool
http://www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/nea-benchmarktool

Monitorarbeid visualisatietool Agressie
http://www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/visualisaties/agressie

Rapport Agressie op het werk 2012
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/agressie-op-het-werk-ontwikkelingen-risicos-impact-en-behoefte-aan-maatregelen
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics//modules/SPUB0102/view.php?pub_Id=100117&att_Id=4911

Enige info over de 'Petitie Stop pesten op het Werk!'

De petitie Stop pesten op het Werk! is een initiatief van Gerrit Hartholt, om de petitie van de grond te krijgen heeft hij de samenwerking gezocht en gevonden met een aantal stichtingen, dat er later bleek dat er iets met die stichtingen aan de hand was/is (en dan met name met een Stichting uit Hillegom) wist hij op dat moment niet.

Aanbieden petitie 'Stop pesten op het Werk!' 28 april 2015
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/04/aanbieden-petitie-stop-pesten-op-het.html

Media aandacht voor de petitie Stop pesten op het Werk!
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/04/media-aandacht-voor-de-petitie-stop.html

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten