maandag 23 november 2015

Narcisme op de werkvloer / Wat doet een narcist op het werk

Hierbij een overzicht van wat er zoal te vinden is over narcisme op de werkvloer, kenmerken van een narcist op het werk, hoe gaat een narcist te werk, kenmerken van narcisten. Een narcist op de werkvloer kan een grote pestkop zijn.


Website: Hoe gaat een narcist te werk?
http://denarcist.nl/hoe-gaat-een-narcist-te-werk
Lezenswaardige website (met auteursrechtelijk beschermde teksten).
In steekwoorden:
Misbruik van informatie
Manipulatie
Destabiliseren
Projecteren
Pathologisch liegen


Kenmerken van Narcisme:

http://infobron.nl/Alle-kenmerken-van-een-narcist
Citaten:
- "Manipulatie en dominantie
Narcisten zijn goed in manipuleren en dominant gedrag. De narcist kan vaak uitstekend de eigen behoeftes vervullen en speelt speeltjes waardoor iemand die niet narcistisch is het nauwelijks in de gaten heeft. Narcisten maken iemand anders het liefst zo kwetsbaar mogelijk. Een narcist kan iemand op deze manier precies vormen zoals voor hem of haar de bedoeling. Iemand met narcisme weet op deze manier heel goed mensen te binden."

- "Liegen
Narcisten zijn vaak uitstekende leugenaars. Ze weten overspel te plegen, oneerlijk te zijn en zelfs fraude te plegen zonder iemand het in de gaten heeft. Het is voor een narcist moeilijk om een leugen toe te geven. Soms gelooft een narcist in de eigen leugens en is het voor de ander nog moeilijker om een leugen hard te maken."
Einde citaten.


Charlotte van der Hoeven schreef: "De narcist als collega of leidinggevende"
http://blognarcismevrij.blogspot.nl/2015/03/de-narcist-als-collega-of-leidinggevende.html
Citaten:
"De narcist als collega is iemand die -zoals ik ook in het tijdschrift Marie Claire vertelde- behandeld moet worden als een klein kind. Ze gaan voor hun eigenbelang en collega's die in hun ogen concurrenten zijn, omdat ze bijvoorbeeld creatiever, slimmer of charismatischer zijn, kan het leven flink zuur gemaakt worden. Je ziet het dan ook vaak gebeuren wanneer een narcist in een team bivakkeert, het team op termijn versnipperd. Hoe komt dit?

"Narcisten hebben de neigen om deining te zoeken en collega's tegen elkaar op te zetten, om op deze manier zelf die interessante opdracht, functie of klus te krijgen. Daarnaast hebben ze de neiging overal de credits voor op te strijken en er met jou ideeën vandoor te gaan."

"De narcist als leidinggevende is weer van een ander kaliber. Dit type werkgever kan je op handen dragen als je hem of haar duidelijk het gevoel geeft dat hij/zij de macht heeft en de baas is, echter zodra je tegengas geeft of de narcist ergens mee confronteert, heb je de poppen aan het dansen. En aangezien de leidinggevende narcist geen tegenspraak duldt en er een hekel aan heeft als hij/zij op de vingers wordt getikt door "zijn onderdanen" kan dit uitmonden in woede-uitbarstingen, negeren en vervolgens treiterijen die langdurig en subtiel voortgezet kunnen worden. Ook in dit geval geldt: Maak dat je wegkomt. Jij zult uiteindelijk vroeg of laat je wonden likken en het veld moeten verlaten."
Einde citaten.


Psychologie Magazine artikel "Vijf gouden regels voor omgaan met narcisten" (prikkelend)
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Vijf-gouden-regels-voor-omgaan-met-narcisten.htm
Citaat: "Draag ze op handen, praat ze naar de mond en ga nooit de confrontatie aan, want wee degene die de woede van een narcist over zich afroept. Een handleiding." Einde citaat.


Charlotte van der Hoeven in De Telegraaf 'Hoe herken je een narcist'
http://www.telegraaf.nl/vrouw/magazine/23639927/__Hoe_herken_je_een_narcist___.html
Citaat:
5. Pathologische leugenaars
6. Meesters in het manipuleren en het verdraaien van dingen
Einde citaten. (Op de website zie URL staat nog meer.)


Gedrag van narcisten bij dicht of dagelijks contact
http://www.karinaderuyck.be/relaties/kenmerken-van-de-narciste/
Citaten:
 • zijn enkel op zichzelf en de eigen behoeften gericht;
 • hechten veel belang aan hun imago en houden dit zorgvuldig in stand;
 • spelen daartoe graag spelletjes en veranderen steeds hun normen en waarden om hun slachtoffer emotioneel te ontwrichten;
 • negeren systematisch de behoeften, wensen en voorkeuren van anderen;
 • hebben daarom vaak meer dan één gezicht en persoonlijkheid;
 • reageren vreemd, onvoorspelbaar, kinderachtig of opvallend heftig in bepaalde situaties;
 • blazen de eigen prestaties op;
 • profileren zichzelf nooit als dader, altijd als slachtoffer;
 • nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze hebben aangericht;
 • gebruiken, misbruiken, claimen en manipuleren anderen;
 • streven naar macht en controle;
 • nemen, veel, maar geven zelf enkel wat nodig is om voordeel uit de persoon of situatie te slepen;
 • zijn amper geinteresseerd in anderen, tenzij dit winst oplevert voorhen onder één of andere vorm;
Einde citaten. (Op de website zie URL staat nog meer)

Vergeet nooit dat je als je met een narcist te maken hebt, dat je met een onevenwichtig iemand te maken hebt die anderen veel schade kan berokkenen. Indien mogelijk mijden dus.


Narcisme, hoe herken je een narcist.
http://www.infocoachroberta.eu/narcisme-hoe-herken-je-een-narcist/
Citaten:
Een narcist herken je doordat je "weet" dat er iets niet klopt! Al snel ontstaan er momenten met de narcist waarbij je bedenkelijk je wenkbrauw optrekt. Dat is het eerste signaal dat er iets niet klopt. Een echte narcist is zo geslepen dat hij - of zij - met een stralende en verblinde lach je twijfels wegneemt.

Op het eerste gezicht lijkt een narcist normaal. Hij - of zij - komt over als iemand die je op het eerste gezicht graag mag!
Hij of zij
- Komt intelligent en sociaal over
- Lijkt sympathiek en vriendelijk
- Doet zich charmant voor
- Lijkt zelfvertrouwen uit te stralen
- Lijkt zich beschaafd te gedragen en
- Lijkt zich zorgzaam voor te doen

Een narcist is een moelijk en onmogelijk persoon, enkele typische kenmerken zijn:
- Ze misbruiken je
- Ze manipuleren als de beste en
- Het zijn de beste leugenaars
Einde citaten. (Op de website zie URL staat nog meer.)


Kenmerken Narcist
http://www.infocoachroberta.eu/kenmerken-narcist/
Vertaalde info naar nu:
- Streeft naar absolute macht
- Is alleen gericht op vervulling eigen behoeften en negeert systematisch die van anderen
- Kent geen schuldgevoel
- Manipuleert, liegt en bedriegt zonder een greintje schuldgevoel
- Kan zich totaal niet inleven in de gevoelens van anderen
- Kraakt de goede prestaties van anderen af
- Is altijd het slachtoffer, nooit de dader
- Neemt alles en geeft niets
Het belangrijkste kenmerk van een narcist is: Jij geeft, de narcist neemt.
Einde vertaalde info naar nu.


Help! Ik werk met een narcist! (13 juni 2008):
http://computerworld.nl/business-intelligence/63086-help-ik-werk-met-een-narcist
Citaten:
Volgens Ritala zijn narcisten op de werkvloer over het algemeen succesvol en doelgericht, en meedogenloos ten opzichte van iedereen die ze voor de voeten loopt. Ze voelen zich genoodzaakt volledige controle te houden over collega's projecten en situaties waar ze in terechtkomen. Ze kunnen zeer manipulatief zijn, en in staat situaties en feiten te verdraaien zodat het lijkt of iedereen om hen heen het probleem is, behalve zij. Ritala stelt dat de volgende karaktertrekken kenmerkend zijn voor de narcist op de werkvloer.
- Ze zijn geneigd anderen onderuit te halen of collega's tegen elkaar uit te spelen.
- Ze kunnen wreed zijn en collega's misbruiken, en zich vaak op één slachtoffer concentreren tot die het bedrijf verlaat.
- Het komt voor dat ze en constante 'voorraad' van slachtoffers nodig hebben die ze kunnen manipuleren en commanderen - bijvoorbeeld om een andere collega te intimideren.
- Tegenover meerderen zijn ze meestal uitermate charmant, hartelijk en onschuldig.
Einde citaten. (Op de website zie URL staat nog meer.)


Een narcist als leidinggevende of manager:
http://www.desteven.nl/training-coaching-vraagbaak/negativiteit-weerstanden-team-organisatie/macht-manipulatie-organisaties/narcist-manager-leidinggevende
Citaten:
Gevolgen voor het team en de organisatie
Onder leiding van een narcist ontstaat er altijd verdeeldheid binnen het team. De ja-knikkers worden bevoordeeld en naar voren getrokken. De rests wordt constructief gemeden of aan de kant gezet. Vaker maakten we het mee dat de afdeling ontslagzaken mensen moesten verwijderen van de afdeling. Dit leidt tot grote onzekerheid en angst op de afdeling. Het bevordert dat medewerkers zich niet meer uitspreken en de open communicatie verdwijnt. Opeens ontstaat er verwijdering tussen collega's die al jaren goed met elkaar kunnen opschieten om (voor hun) vaak onbegrijpelijke redenen.

Kenmerken van narcistische leiders
- Graag creëer de narcistisch leider afhankelijkheidsrelaties
- Ze zijn manipulatief
- Ze omringen zich vaak met ja-knikkers die hun volgelingen worden al hoewel ze daar in andere setting denigrerend over praten.
- Tegenslag gedogen ze niet.
Einde citaten. (Op de website zie URL staat nog meer.)

Update 25 februari 2018 (3 artikelen)


Narcist als werknemer (risico op schade) 14 mei 2017
http://www.partisa.nl/narcisme-op-de-werkvloer/

Citaat:

Wanneer je leiding geeft aan een narcist is het belangrijk om op tijd in te zien dat je te maken hebt met een narcist voor deze binnen je team problemen veroorzaakt die voor langere termijn schade oplevert. Zie hiervoor ook mijn blog over teams met te weinig zelfreflectie.

Vaak worden narcisten in eerste instantie niet herkend door leidinggevenden. Ze presteren goed, zijn charismatisch en weten hun leidinggevenden te paaien. Er zullen echter conflicten ontstaan binnen het team en degene met narcisme zal hier telkens direct of indirect bij betrokken zijn. Door mensen uit elkaar te drijven, zwart te maken en zichzelf voortdurend het middelpunt van de aandacht te laten zijn zal de narcist uiteindelijk veel schade kunnen aanrichten binnen een team en daardoor ook de organisatie.

Mocht deze medewerker met narcisme wel van grote waarde zijn in je bedrijf dan is een solo positie waar de narcist kan uitblinken te prefereren.
Einde citaat.


Narcisme pakt vaak goed uit, maar is voorbij een grens destructief 24 feb 2017

Citaat:
Volgens Barbara Nevicka hebben narcisten dus niet per definitie louter negatieve invloeden. ‘Het gaat om de context waarin je hen plaatst. Ze kunnen bijvoorbeeld hele goede salesmensen zijn. Of zijn succesvol in functies waarin anderen overtuigd moeten worden, zoals in verandermanagement om weerstanden te overwinnen. Vergeet niet dat ze vaak gekozen worden omdat hun werkwijzen resultaten meebrengen waar iedereen van profiteert.’

Dat is fraai, maar zo wordt dat narcisme zoetjesaan de norm en cultuur binnen een organisatie. Moet je je niet verzetten? ‘Tegenstanders manipuleren ze, of vermorzelen ze als dat niet lukt. Je kunt je beter aanpassen. Je ziet vooral problemen met kwetsbare ondergeschikten met weinig zelfvertrouwen die de fout maken de negatieve invloeden van een narcist te internaliseren. Die gaan er enorm onder lijden en delven vaak het onderspit.’
Einde citaat.


Destructief Narcisme (datum publicatie ?)

Citaat:
Narcisme kan een zeer destructieve kracht zijn, in elke omgeving. Het geeft niet alleen een significante beperking in sociale relaties, het kan ook een bedrijf, instelling of zelfs een compleet land verwoesten. Superioriteit zie je in veel beroepen en vaak in de top van het bedrijfsleven en de politiek. Een beetje zelfvertrouwen kan mensen helpen om door te gaan als anderen zouden opgeven. Geloven in jezelf kan soms nuttig zijn in een competitieve wereld. Veel succesvolle mensen hebben een hoge dosis zelfvertrouwen, maar narcisme maakt de persoon al snel disfunctioneel. Zelfs als diegene succesvol is, is het waarschijnlijk dat dit succes in de toekomst zal worden verwoest. Narcistische mensen hebben geen contact met de werkelijkheid en (zullen) uiteindelijk altijd destructief zijn voor de omgeving.
Einde citaat.

Update 01 maart 2018

Test: Hoe narcistisch ben je?


Testtijd is 4 minuten

Narcisten stellen hun eigen behoeften boven die van anderen, maar de ene narcist is de andere niet. Zo eist de 'openlijke narcist' vaak de aandacht op en trekt hij zich weinig van anderen aan. De 'verborgen narcist' gaat ook voor eigen gewin maar is juist gevoelig voor andermans mening.

Via Psychologie Magazine:
https://test.psychologiemagazine.nl/test/hoe-narcistisch-ben-je#
21 dingen waaraan je een narcist herkent (via Psychologie Magazine):
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/21-dingen-waaraan-je-een-narcist-herkent/

10. Zetten anderen in voor hun eigen plannen zonder zich daarbij af te vragen wat de ander eigenlijk wil.

11. Zijn uit op hun eigen voordeel en denken ook recht te hebben op bepaalde privileges vanwege hun vermeende bijzondere kwaliteiten. Ondertussen laten ze anderen geloven in hun goede bedoelingen. Ze hebben een talent om overal een draai aan te geven waardoor de ánder onredelijk of dom lijkt.

12. Geven anderen de schuld en wijzen op hun gebreken terwijl ze zichzelf zien als een slachtoffer: het ligt altijd aan de ander, de narcist doet nóóit iets verkeerd.

17. Liegen, draaien en komen hun beloftes niet na.

18. Isoleren hun partner van vrienden en familie en ze spelen mensen tegen elkaar uit.

19. Kunnen extreem boos worden als ze kritiek krijgen of onvoldoende erkenning. Dat mondt uit in narcissistic rage: vijandig en boos gedrag waarin je bijvoorbeeld wordt doodgezwegen.

20. Door die narcistische krenking zijn ze ook vaak in conflict met anderen.

21. Hebben geen berouw en doen niet aan zelfreflectie.

Resumerend

Het laat zich raden dat een narcist of narcisten grote pestkoppen zijn op het werk, die op de een of andere manier de zwakke plekken van slachtoffers en omstanders weten te vinden, en die gevaarlijk zijn voor hun slachtoffers en de organisatie voor wie ze werken indien ze hun gang kunnen (blijven) gaan. Dit artikel pretendeert niet het antwoord te hebben op hoe om te gaan met een narcist of narcisten op het werk, wel kan dit artikel helpen om een narcist of narcisten op de werkvloer te herkennen en kan dit artikel helpen om een antwoord te vinden op de vraag hoe om te gaan met een narcist of narcisten op het werk.

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

P.S. 1 De foto's zijn ter illustratie (beeldend) en / of ter informatie toegevoegd.

P.S. 2 Indien de pestkop op het werk inderdaad iemand is met een vorm van narcisme, en er is sprake van een ernstige vorm van narcisme, dan is er mogelijk een speciale aanpak nodig. Raadpleeg daarvoor een deskundige of deskundigen. Wij van Stoppestenophetwerk.nu hebben op dit moment niet die specifieke kennis in onze kringen. Wel hebben diverse slachtoffers van pesten op het werk in onze kringen te maken gehad met de handelwijze van mensen met narcisme (op de werkvloer). Ook hier geldt stop pesten op de werkvloer.

2 opmerkingen:

 1. ik werk met een narcistisch, 2jaar lang strubbelingen met pieken en dalen. de management doet er niets aan , ze spreken mij op mijn gedrag aan want er zijn momenten de emmer over loopt en ik emotioneel reageer. Soms heb ik de kracht om er boven te staan , en soms totaal niet. Ik heb het gevoel met mijn rug tegen de muur staan , ontslag is nader als het doorgaat en ik ben de pineut. Ik weet het niet meer ik ben nu geestelijk op aan het raken. Ik ben gisteren gewaarschuwd als het doorgaat en ik me niet professioneel opstel consequenties zal hebben voor mijn werk. Wat kan iemand doen , ik ben zo negatief hij heeft me opgeslokt

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Patricia.

   Dank je wel voor de reactie. De situatie die jij schetst is zwaar heel zwaar.

   Wij van Stoppestenophetwerk.nu zijn geen experts op dit onderwerp (al bereikt ons in deze wel steeds meer kennis).

   Iets wat in deze wel eens geadviseerd wordt is, citaat: "Draag ze op handen, praat ze naar de mond en ga nooit de confrontatie aan, want wee degene die de woede van een narcist over zich afroept." Einde citaat.

   Een andere belangrijke tip is, citaat: "Zorg voor jezelf". Einde citaat.

   Dit is o.a. te vinden op internet:
   1) https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/vijf-gouden-regels-voor-omgaan-met-narcisten/#

   2) http://365dagensuccesvol.nl/zelfvertrouwen/hoe-ga-ik-om-met-een-narcist-7-tips/

   Diverse herstel tips:
   http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015_07_01_archive.html

   Tot zover.

   Patricia het beste.

   Groet de initiatiefnemer van actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
   info (at) stoppestenophetwerk .nu

   Verwijderen