maandag 9 november 2015

Definitie van pesten op het werk

Drs. Bob van der Meer psycholoog heeft een definitie geformuleerd van pesten op het werk.

Tevens stelt hij de vraag:
Waarom is pesten / intimidatie op het werk (nog) niet strafbaar?

===============================================

STELLING
Pesten op het werk moet worden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht
Drs. B. van der Meer
Psycholoog

Definitie pesten op het werk
Een definitie van pesten op het werk luidt als volgt:
‘Pesten op het werk is het systematisch uitoefenen van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door één persoon of een groep personen tegen meestal één ander, die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen. Dit geweld is intentioneel. Het doel ervan is ‘de ander’ zodanig verzwakken dat deze persoon het bedrijf of de organisatie verlaat’.

ARGUMENTEN
Argument 1
Pesten op het werk is geweld.

Argument 2
Dit geweld is systematisch.

Argument 3
Het op het slachtoffer toegepaste geweld is van lichamelijke, geestelijke of seksuele aard.

Argument 4
Het slachtoffer van dit soort geweld heeft geen middelen om zichzelf te verdedigen.

Argument 5
Het doel van het door de dader uitgeoefende geweld is: ‘de ander’ zodanig verzwakken dat deze persoon het bedrijf verlaat.

Argument 6
De gevolgen van het door de dader op het slachtoffer uitgeoefende intentionele geweld zijn in de meeste gevallen desastreus: depressie, eetstoornissen, drank- of drugsmisbruik, psychosomatische klachten, post traumatisch stressstoornis, burn-out en al dan niet geslaagde pogingen tot zelfmoord.

VRAAG
Hoe is het mogelijk dat dit soort geweld met deze desastreuze gevolgen nog steeds niet strafbaar is gesteld, met andere woorden nog steeds niet in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen?


Drs. B. van der Meer
Psycholoog
Deskundig op pesten op school, geweld op school, pesten op het werk
Directeur Europees Expertisecentrum voor Veiligheid
073-5217753 - 06-20406009 - www.pesten.net
b.vandermeer@home.nl - www.expertisecentrumgeweld.nl


Document opgesteld door Drs. Bob van der Meer psycholoog .jpg

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten