zaterdag 30 januari 2016

Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk

Op 04 juni 2015 publiceerde het opinieblad Forum van VNO-NCW het artikel 'Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk'.

URL online versie:
http://www.vno-ncw.nl/forum/werkgevers-hebben-zero-tolerance-voor-pesten-op-het-werk

===================================================

04-06-2015
Het moet maar eens afgelopen zijn met het pesten op de werkplek. Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders weleens ondervonden heeft hoe het is om gepest te worden door collega’s of leidinggevenden. En dat is absoluut onacceptabel. Het moet duidelijk zijn dat pesten niet wordt getolereerd en direct wordt aangepakt.

Pesten heeft niet alleen grote impact op de slachtoffers. Naar schatting zorgt het jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers.

Om pesten een halt toe te roepen moeten werkgevers een zero-tolerancebeleid voeren. In de eerste plaats is dit een zaak van werkgevers en werknemers onderling en is wetgeving, zoals bijvoorbeeld een antipestwet, niet nodig. Ook de antipestcampagne die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week heeft gelanceerd bepleit dat.

Werkgevers en werknemers hebben belang bij open communicatie. En een open-deurbeleid, wat betekent dat het voor werknemers duidelijk moet zijn bij wie ze terecht kunnen als ze worden gepest. Dat kan hun leidinggevende zijn, maar ook een vertrouwenspersoon, de afdeling personeelszaken of de bedrijfsarts.

===================================================

URL naar interactieve versie:

ANTIPESTWET IS NIET NODIG
Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk

Het moet maar eens afgelopen zijn met het pesten op de werkplek. Uit een ’flitspeiling’ in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders weleens ondervonden heeft hoe het is om gepest te worden door collega’s of leidinggevenden. En dat is absoluut onacceptabel. Het moet duidelijk zijn dat pesten niet wordt getolereerd en direct wordt aangepakt.

Pesten heeft niet alleen impact op de de slachtoffers. Naar schatting zorgt het jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen aan loondoorbetaling door werkgevers. Om pesten een halt toe te roepen moeten werkgevers een zero-tolerancebeleid voeren. In de eerste plaats is dit een zaak van werkgever en werknemers onderling, en is wetgeving, zoals bijvoorbeeld een
antipestwet, niet nodig. Ook de antipestcampagne die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week heeft gelanceerd bepleit dat.

Werkgevers en werknemers hebben belang bij open communicatie. En een open-deurbeleid, wat betekent dat het voor werknemers duidelijk moet zijn bij wie ze terecht kunnen als ze worden gepest. Dat kan hun leidinggevende zijn, maar ook een vertrouwenspersoon, de afdeling personeelszaken of de bedrijfsarts.

===================================================

Of dit ook betekent dat VNO-NCW werkgevers die werknemers wegpesten aanpakt, is een goede vraag.

© Het Stop pesten op het Werk .nu team portal in opbouw.
Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu geeft geen anti-pest trainingen.
Daarom doet actiegroep Stoppestenophetwerk.nu niet aan acquisite en marketing.

Stop pesten op het werk.
Stop pesten op de werkvloer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten